Unit 3 lớp 4: My things - Lesson 3

Phần Lesson 3 - Unit 3 giúp các em ghi nhớ cấu trúc xin phép ai đó làm việc gì và giới thiệu bài hát "It's rainy today" để các em dễ dàng ghi nhớ cấu trúc này. Mời các em đến với bài học ngay bên dưới.

Unit 3 lớp 4: My things - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 3 Lesson 3

Ask and answer. (Hỏi và trả lời)

 

Tạm dịch

- Bức tranh thứ 2 nói gì?

- Bạn có thể mở cửa sổ không?

- Bức tranh 6 nói gì?

- Bạn có thể giúp mình làm bài tập không?

2. Task 2 Unit 3 Lesson 3

Close your book and write three questions. (Đóng sách lại và viết ba câu hỏi)

Guide to answer

- What's Picture 1?

- Can you turn on the TV, please?

- What's Picture 3?

- Can you put on your coat, please?

- What's Picture 4?

- Can you turn off the CD player?

- What's Picture 5?

- Can you close the door, please?

Tạm dịch:

- Bức tranh 1 nói về gì?

- Bạn có thể bật TV lên được không?

- Bức tranh 3 nói về gì?

- Em có thể mặc áo khoác được không?

- Bức tranh 4 nói về gì?

- Bạn có thể tắt đầu đĩa CD không?

- Bức tranh 5 nói về gì?

- Làm ơn đóng cửa lại được không?

3. Task 3 Unit 3 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Audio Script

It's rainy today

It's rainy today.

Can we watch a DVD?

It's rainy today.

Can we play our new CD?

It's a rainy day.

Can we watch TV?

Can you watch a show with me?

It's a rainy day.

It's sunny today.

Can we play out in the sun?

It's sunny today.

We can have a lot of fun.

Can we run and can we play?

Can you play with me all day?

It's a sunny day.

Tạm dịch:

Hôm nay là một ngày mưa.

Hôm nay là một ngày mưa.

Chúng ta có thể xem DVD?

Hôm nay là một ngày mưa.

Chúng ta có thể nghe CD mới của chúng ta.

Hôm nay là một ngày mưa.

Chúng ta có thể xem ti vi

Bạn có thể xem chương trình cùng mình chứ?

Hôm nay là một ngày mưa.

Hôm nay là một ngày nắng.

Chúng ta có thể ra ngoài tắm nắng chứ?

Hôm nay là một ngày nắng.

Chúng ta sẽ rất vui.

Chúng ta có thể chạy, có thể chơi.

Bạn có thể chơi cùng mình cả ngày.

Hôm nay là một ngày nắng.

4. Task 4 Unit 3 Lesson 3

Sing and do (Hát và thực hiện theo lời bài hát)

5. Practice

Make questions with "Can you" (Đặt câu hỏi với "Can you")

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ: 

- Cấu trúc xin phép ai đó làm việc gì:

Can + S + V, please? (Ai có thể làm gì đó không?)

- Lời bài hát "It's rainy today"

Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM