Unit 8 lớp 4: I'd like a melon - Lesson 2

Phần Lesson 2 - Unit 8 giới thiệu đến các em cách dùng "a, an, some". Với các bài tập được biên soạn chi tiết, các em sẽ biết cách sử dụng các từ chỉ số lượng này một cách phù hợp. Mời các em cùng theo dõi.

Unit 8 lớp 4: I'd like a melon - Lesson 2

Grammar (Ngữ pháp) 

1. Task 1 Unit 8 Lesson 2

Listen to the story and repeat. Act. (Nghe câu chuyện và lặp lại. Diễn câu chuyện)

Tạm dịch:

1. Amy: Wow! Đây là một siêu thị lớn!

Max: Anh thích mua sắm ở siêu thị. Mẹ và anh đến đây hằng tuần.

Mẹ: Hôm nay chúng ta cần nhiều thứ. Các con có thể giúp mẹ không?

Amy: Chắc chắn rồi ạ.

2. Mẹ: Chúng ta cần một ít mì và một ít bánh mì.

Amy: Bánh mì ở bên kia.

Mẹ: Con có thể lấy cho mẹ một ít hành và một quả dưa chuột không?

Max: Vâng ạ.

3. Amy: Oh, có nhiều dưa nữa này. Em muốn mua một quả dưa.

4. Max: Không, Amy! Đừng lấy quả dưa đó! Hãy lấy một quả trên đỉnh!

Amy: Ôi, không! Xin lỗi!

2. Task 2 Unit 8 Lesson 2

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Danh từ đếm được

1 quả dưa

2 quả dưa

3 quả dưa

một vài quả dưa

Danh từ không đếm được

một ít bánh mì

- Tôi muốn một quả dưa.

- Chúng tôi muốn một ít thịt.

- Bạn có muốn uống một ít ngũ cốc không?

  • Có, làm ơn.
  • Không, cảm ơn.

- Các con có muốn chuối không?

- Không, cảm ơn.

- Chúng con muốn kem.

3. Task 3 Unit 8 Lesson 2

Choose 'a, an, or some'. Write the words in the correct boxes. (Chọn a, an hoặc some". Viết các từ vào đúng các hộp.)

apple / salad / bread / cookie / egg / rice / melon / juice / water / orange.

Example

Guide to answer

4. Task 4 Unit 8 Lesson 2

Write. (Viết)

a / an / some

Guide to answer

2. some

3. some

4. an

Tạm dịch

1. Minh muốn một cái bánh mì kẹp thịt.

2. Những đứa trẻ muốn những cái bánh.

3. "Các con có muốn uống nước không?"

4. Cô ấy muốn một quả táo.

5. Practice

Write "a/ an/ some" (Viết "a/ an/ some")

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ

- Cách dùng từ chỉ số lượng "a, an, some":

  • a + danh từ đếm được số ít. Ex: a banana (một quả chuối)
  • an + danh từ đếm được số ít bắt đàu bằng nguyên âm "u, e, o, a, i". Ex: an apple (một quả táo)
  • some + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được. Ex: some bread (một ít bánh mì)

- Cách nói về đồ ăn mình muốn: 

I'd like/ I would like + đồ ăn (Mình muốn...)

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM