Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 5

Mời các em cùng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với bài học Lesson 5 - Unit 9. Trong bài học này, các em sẽ đọc về những sự thật thú vị về Việt Nam, làm các bài tập và biết thêm các từ vựng. 

Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 5

Reading (Đọc)

1. Task 1 Unit 9 Lesson 5

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

world: thế giới

cave: hang động

river: sông

building: tòa nhà

island: đảo

2. Task 2 Unit 9 Lesson 5

Describe what you can see in the pictures below. (Miêu tả những gì em có thể thấy trong bức tranh bên dưới)

Guide to answer

I can see mountains, a cave, a river and buildings. (Mình có thể thấy những ngọn núi, một hang động, một con sông và những tòa nhà.)

3. Task 3 Unit 9 Lesson 5

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

Báo cáo của Việt Nam

Đây là những sự thật thú vị về Việt Nam!

Ngọn núi cao nhất Việt Nam là Fansipan. Ngọn núi này cao 3143 mét! Fansipan gần Sa Pa ở miền Bắc Việt Nam. Có nhiều loài động vật và hoa khác nhau ở đây.

Việt Nam có một trong những động lớn nhất thế giới. Hang động đó được gọi là Sơn Đòong và dài khoảng 8,9 km. Hang động này rất lớn và có cả sông. Hang động rất nổi tiếng trên thế giới.

Sông dài nhất ở Việt Nam là sông Đồng Nai. Nhiều người Việt Nam sống và làm việc trên dòng sông ở phía Nam của Việt Nam. Có nhiều loài thực vật, cá và chim sống ở gần sông này.

Keangnam Ha Noi Landmark Tower là tòa nhà cao nhất ở Việt Nam. Tòa nhà có 72 tầng! Tòa nhà này hoàn thành vào năm 2011. Tòa nhà có nhà hàng, trụ sở và khách sạn bên trong.

4. Task 4 Unit 9 Lesson 5

Read again and match the sentence halves. (Đọc lại và nối hai nửa câu với nhau)

1. Fansipan _c_

2. Son Doong ___

3. The Dong Nai River __

4. Keangnam Ha Noi Landmark Tower __

a. is the tallest building in Viet Nam.

b. is the longest river in Viet Nam.

c. is the highest mountain in Viet Nam

d. is the largest cave in Viet Nam.

Guide to answer

2 – d

3 – b

4 – a

Tạm dịch

1. Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam.

2. Sơn Đòong là hang động lớn nhất Việt Nam.

3. Sông Đồng Nai là sông dài nhất Việt Nam.

4. Keangnam Ha Noi Landmark Tower là tòa nhà cao nhất Việt Nam.

5. Practice

Reorder the letters to make complete words (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. veca

2. munoaitn

3. budiilng

4. vrire

5. wdlor

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần:

- Ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

  • world: thế giới
  • cave: hang động
  • river: sông
  • building: tòa nhà
  • island: đảo

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với bài đọc về những sự thật thú vị về Việt Nam.

Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM