Luận văn ThS: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn, mục đích của đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng TMCP Việt Nam, góp phần giúp các ngân hàng TMCP Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Luận văn ThS: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Khó khăn hơn, năm 2008 – 2009, khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Mỹ đã lan ra toàn Thế giới và trở thành khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tất cả những thách thức trên đã đòi hỏi các ngân hàng TMCP Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt chức năng: tăng trưởng dư nợ và cho vay tín dụng trong nước, thanh toán bù trừ liên ngân hàng nội địa, thanh toán quốc tế, chủ yếu là phục vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp XNK, v.v... Do vậy đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam dƣới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu” có tính cấp thiết, có ý nghĩa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. 

1.2 Tình hình nghiên cứu

Luận văn thạc sĩ lần này cũng là một đề tài khoa học nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, tuy nhiên phạm vi nghiên cứu sẽ chỉ tập trung vào đối tượng chính là các ngân hàng TMCP Việt Nam, thêm vào đó, giới hạn về thời gian nghiên cứu là các năm 2005-2007 (nền kinh tế khởi sắc, trước khi có cuộc khủng hoảng) và đặc biệt hai năm 2008-2009 (các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng tài chính) 

1.3 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn, mục đích của đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng TMCP Việt Nam, góp phần giúp các ngân hàng TMCP Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống một số vấn đề lý luận có liên quan đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam

Phân tích cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2008- 2009, những tác động chủ yếu của nó đối với hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam

Phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống các ngân hàng TMCP Việt Nam trước, trong và sau khủng hoảng

Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam và những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - suy thoái kinh tế toàn cầu, làm suy giảm năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu về thời gian, tác giả lấy mốc thời điểm diễn ra khủng hoảng là đầu năm 2008, để chia làm hai giai đoạn chính là trước khi khủng hoảng diễn ra tức là giai đoạn từ cuối năm 2007 trở về trước và sau khi có khủng hoảng tài chính, từ đầu năm 2008 trở về sau, chủ yếu là hai năm 2008-2009

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sẽ phân tích - tổng hợp những ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Trong đó, tác giả đặc biệt hướng sự tập trung nghiên cứu, sử dụng hình thức tư duy biện chứng và suy luận logic, để làm rõ năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam trước và trong khủng hoảng. Xem xét đánh giá một cách toàn diện diễn biến sự suy giảm năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực canh tranh, nhằm giúp các ngân hàng TMCP Việt Nam "vượt cạn" và khởi sắc thời hậu khủng hoảng

2. Nội dung

2.1 Lý luận liên quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Khái lược về khủng hoảng kinh tế

  • Tổng quan về các ngân hàng TMCP Việt Nam
  • Lý luận về năng lực cạnh tranh ngành ngân hàng
  • Khái quát về khủng hoảng kinh tế 

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam

  • Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP trước khủng hoảng
  • Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam sau khủng hoảng
  • Khả năng cạnh tranh của các NHTMCP Việt Nam theo mô hình S.W.O.T

2.3 Những vấn đề đặt ra sau khủng hoảng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các ngân hàng TMCP Việt Nam

  • Một số vấn đề đặt ra sau khủng hoảng
  • Giải pháp về phía nhà nước
  • Giải pháp của các ngân hàng TMCP Việt Nam
  • Kiến nghị

3. Kết luận

Dù không chịu tác động trực tiếp, nhưng hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam nói riêng và các ngân hàng TMCP nói riêng vẫn bị ảnh hưởng nhất định từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, những ngân hàng này cần phải thận trọng hơn trong hoạt động. Hơn lúc nào hết, nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc lập kế hoạch và quản trị rủi ro là những việc cần làm ngay đối với ngân hàng để chống khủng hoảng và suy thoái kinh tế. Coi trọng công tác cảnh báo sớm sẽ giúp ngân hàng đảm bảo an toàn cho chính mình và cho hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo

An Hạ (2009), "Kết quả kinh doanh các ngân hàng khá khả quan", Nguồn website: http://www.tin247.com/ket_qua_kinh_doanh_cac_ngan_hang_kha_kha_quan-3-21427 012.html

Ban biên tập Báo ASSSET.vn (2009), "Kết quả kinh doanh các ngân hàng - không như những gì người ta nghĩ", Website: http://taichinh.saga.vn/congty/vanhanhkinhdoanh/ ketquakinhdoanh/13678.asset

Ban biên tập Báo Đầu tư Tài chính (2009), "Mở rộng thị phần ngân hàng thương mại: Nhỏ tăng tốc, lớn củng cố", Nguồn website: http://www.taichinhdientu.vn/Home/Morong-thi-phan-ngan-hang-thuong-mai-Nho-tang-toc-lon-cung-co/200910/65717.dfis

Ban biên tập Báo Hà Nội Mới (2007), "Làn sóng cạnh tranh dịch vụ ngân hàng", Nguồn website: http://tintuc.xalo.vn/04445830054/lan_song_canh_tranh_dich_vu_ ngan_hang.html

Ban biên tập Báo Hà Nội Mới (2008), "Cuộc chiến giành thị phần của các ngân hàng ngoại", Nguồn website: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=143867& catid=25. 

Ban biên tập Báo TapChiKeToan.com (2007), "Ngân hàng thương mại Việt Nam: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức", Nguồn website: http://www.tapchiketoan. com/ngan-hang-tai-chinh/ngan-hang-thuong-mai/ngan-hang-thuong-mai-viet-namdiem-manh-diem-yeu-co-hoi-va-thach-8.html. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM