Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SBT bài 26 về cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương bên dưới đây. Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp các em ôn tập và đạt kết quả tốt nhất trong học tập. Mời các em tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

1. Giải bài 1 trang 76 SBT Lịch sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Vua Đường phong chức Tiết độ sứ An Nam đô hộ cho Khúc Thừa Dụ đầu năm 906 chứng tỏ

A. triều đình nhà Đường đã công nhận nền tự chủ của An Nam đô hộ.

B. nhà Đường đã có sự thay đổi trong chính sách cai trị An Nam đô hộ.

C. An Nam đô hộ vẫn thuộc nhà Đường.

D. nhà Đường rất coi trọng Khúc Thừa Dụ.

Câu 2: Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích

A. củng cố quyền lực của họ Khúc.

B. xoá bỏ chế độ thống trị của chính quyền nhà Đường, xây dựng một nước hoàn toàn tự chủ.

C. đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.

D. cả B và C.

Câu 3: Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất là

A. Khúc Thừa Dụ.

B. Khúc Hạo.

C. Dương Đình Nghệ.

D. Ngô Quyền.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 26 SGK Lịch sử 6 để phân tích và đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Ví dụ: Vua Đường phong chức Tiết độ sứ An Nam đô hộ cho Khúc Thừa Dụ đầu năm 906 chứng tỏ An Nam đô hộ vẫn thuộc nhà Đường.

Hướng dẫn giải

1.C

2.D

3.C

2. Giải bài 2 trang 76 SBT Lịch sử 6

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Lợi dụng nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy, đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

2. ☐ Khúc Thừa Dụ xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối "chính sự cốt

3. ☐ Khúc Hạo gửi con trai là Khúc Thừa Mĩ sang Nam Hán làm con tin nhằm mục đích hoà hoãn để có thời gian củng cố chính quyền, xây dựng đất nước, phát triển lực lượng chuẩn bị kháng chiến.

4. ☐ Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng vua, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở bài 26 trang 71, 72 SGK Lịch sử 6 để phân tích và trả lời

Ví dụ: Lợi dụng nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy, đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 1,3

Sai: 2, 4

3. Giải bài 3 trang 77 SBT Lịch sử 6

Hãy nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp

Thời gian 

1. Giữa năm 905 

2. Đầu năm 906 

3. Năm 907 

4. Năm 917 

5. Năm 931 

Sự kiện

a) vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

b) một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tổng Bình.

c) Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay.

d) Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mĩ lên thay, tiếp tục sự nghiệp của cha

e) Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của nhàn dân đã đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính ở mục 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? trang 71 SGK Lịch sử 6 để lựa chọn mốc thời gian phù hợp với sự kiện.

Ví dụ: 

Giữa năm 905 Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của nhàn dân đã đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ

Đầu năm 906 vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Hướng dẫn giải

1.e          2.a

3.c          4.d           5.b

4. Giải bài 4 trang 77 SBT Lịch sử 6

Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được trình bày ở mục 1 trang 71 SGK Lịch sử 6 để phân tích và trả lời.

- Họ Khúc giành độc lập lại cho đất nước:

+ Từ cuối thế kỉ IX, Khúc Thừa Dụ dựng cờ khởi nghĩa

+ Năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình

+ Năm 906, vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ.

- Khúc Thừa Dụ củng cố chính quyền tự chủ bằng cách đặt lại các khu vực hành chính, định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch, lập lại sổ hộ khẩu,…

Hướng dẫn giải

* Quá trình họ Khúc giành độc lập lại cho đất nước:

- Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu. Lợi dụng thời cơ đó, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

- Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

- Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

* Những việc làm của Khúc Thừa Dụ để củng cố chính quyền tự chủ bao gồm:

- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến cấp xã.

- Xem xét và định lại mức thuế.

- Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

- Lập lại sổ hộ khẩu,…

5. Giải bài 5 trang 77 SBT Lịch sử 6

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-932) trang 72 SGK Lịch sử 6 để phân tích và trả lời.

- Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay

- Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ thần phục nhà Hậu Lương.

- Năm 930, quân Nam Hán xâm lược nước ta

- Năm 931, Dương Đình Nghệ đứng lên khởi nghĩa.

Hướng dẫn giải

- Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay, trong khi tiếp tục sự nghiệp xây dựng nền tự chủ thì năm 917, nước Nam Hán thành lập.

- Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay, thần phục nhà Hậu Lương. Năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta và bắt được Khúc Thừa Mĩ...

- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hoá ra tấn công quân Nam Hán.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM