Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Nội dung các bài tập 1-7 trang 68,69 SBT Lịch sử 6 được trình bày bên dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X cũng như củng cố các dạng bài tập thường gặp. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

1. Giải bài 1 trang 66 SBT Lịch sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam là địa bàn thuộc nền văn hoá

A. Đông Sơn.

B. Sa Huỳnh.          

C. Óc Eo.

D. Phùng Nguyên.

Câu 2: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm

A. 191 - 192

B. 192 - 193.

C. 193 - 194.

D. 194 - 195.

Câu 3: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là

A. Tượng Lâm.

B. Hoàn Vương.

C. Lâm Ấp.                     

D. Cham-pa.

Câu 4: Người Chăm biết dùng trâu, bò kéo cày và sử dụng công cụ bằng

 A. đá.           

B. đồng

C. sắt.           

D. gỗ.

Câu 5: Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa dựa vào

A. nông nghiệp trồng lúa nước

B. trồng lúa mạch, lúa mì.

C. trồng các loại cây công nghiệp, khai thác lâm thổ sản, đánh cá.

D. buôn bán với các nước trong vùng.

Câu 6: Tôn giáo của người Chăm là

A. đạo Hồi.

B. đạo Bà-la-môn và đạo Phật.

C. đạo Nho.

D. đạo Thiên Chúa.

Câu 7: Hiện nay ở nước ta có công trình văn hoá Chăm nào đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới?

A. Khu thánh địa Mĩ Sơn (Quảng Nam).

B. Tháp Chăm (Phan Rang).

C. Cố đô Huế.

D. Phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 24 SGK Lịch sử 6 trang 66 về đất nước Cham-pa cũng như tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X để phân tích từng câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam là địa bàn thuộc nền văn hoá Sa Huỳnh.    

Hướng dẫn giải

1.B              2.B                3.C

4.C              5.A                6.B             7.A

2. Giải bài 2 trang 67 SBT Lịch sử 6

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm.

2. ☐ Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra bất lực, nhất là đối với các quận xa.

3. ☐ Huyện Nhật Nam là địa bàn sinh sống của của bộ lạc Dừa - tức người Chăm cổ, thuộc nền văn hoá Sa Huỳnh khá phát triển.

4. ☐ Các vua Lâm Ấp đã tổ chức cho người Chăm tiến hành khai hoang nên lãnh thổ không ngừng được mở rộng.

5. ☐ Giữa người Chăm và người Việt ở Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chỉ do nền văn hoá khác nhau nên hầu như không có mối liên hệ gì.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời trang 66 SGK Lịch sử 6 để phân tích và đưa ra nhận xét đúng, sai.

Ví dụ: Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 2

Sai: 3, 4, 5

3. Giải bài 3 trang 68 SBT Lịch sử 6

Hãy xác định phong tục tập quán sau đây là của dân tộc nào (Chăm hay Việt - hoặc của cả Chăm và Việt) để điền vào cột bên trái.

1....Tục hoả táng nguời chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay xuống biến.

2....Ở nhà sàn.

3....Tục ăn trẩu cau.

4....Nhuộm răng đen.

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X được trình bày ở trang 67 SGK Lịch sử 6 để hoàn thành bài tập.

Ví dụ: Dân tộc Chăm có tục hoả táng nguời chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay xuống biến.

Hướng dẫn giải

1. Chăm: Tục hoả táng nguời chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay xuống biến.

2. Chăm và Việt: Ở nhà sàn.

3. Chăm và Việt:  Tục ăn trầu cau.

4. Việt: Nhuộm răng đen.

4. Giải bài 4 trang 68 SBT Lịch sử 6

Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc nào? Xác định vị trí của huyện Tượng Lâm trên bản đồ. Mối quan hệ giữa người Chăm và cư dân Việt ở Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chỉ như thế nào?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học ở mục 1 trang 66 SGK Lịch sử 6 về sự ra đời của nhà nước Cham-pa để phân tích và trả lời.

Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc Dừa - tức người Chăm cổ, thuộc nền văn hoá Sa Huỳnh.

Kho Chum Sa Huỳnh

Hướng dẫn giải

Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc:

- Là địa bàn sinh sống của bộ lạc Dừa - tức người Chăm cổ, thuộc nền văn hoá Sa Huỳnh.

Vị trí: từ đèo Hải Vân đến đèo Đại Lãnh.

Quan hệ: đoàn kết cùng chống kẻ thù chung là bọn phong kiến phương Bắc. Nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân Tượng Lâm và Nhật Nam được nhân dân Giao Châu ủng hộ. Nhân dân ở Nhật Nam, Tượng Lâm cũng nổi dậy ủng hộ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

5. Giải bài 5 trang 68 SBT Lịch sử 6

Nước Cham-pa được thành lập như thế nào?

Phương pháp giải

Xem lại mục 1 được trình bày ở trang 66,67 SGK Lịch sử 6 đề phân tích hoàn cảnh cũng như quá trình thành lập của nhà nước Cham-pa.

- Hoàn cảnh: cuối thế kỉ II nhân dân Tượng Lâm thành lập Lâm Ấp → đổi tên thành Cham-pa.

- Quá trình thành lập: từ phạm vi lãnh thổ nhỏ đến phạm vi lãnh thổ lớn hơn

Khu Thánh địa Mỹ Sơn

Hướng dẫn giải

* Hoàn cảnh thành lập:   

- Cuối thế kỉ II, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, đặt tên nước là Lâm Ấp.

- Các vua Lâm Ấp thường tấn công các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ, rồi đổi tên nước là Cham-pa.

* Quá trình thành lập:

- Từ phạm vi lãnh thổ nhỏ đến phạm vi lãnh thổ lớn hơn: phía Bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển) phía Nam đến Phan Rang. Đổi tên nước là Cham-pa.

6. Giải bài 6 trang 68 SBT Lịch sử 6

Hãy tóm tắt những thành tựu cơ bản của Cham-pa trong các lĩnh vực:

- Kinh tế:

+ Nông nghiệp:

+ Thủ công nghiệp:

- Văn hoá:

+ Chữ viết:

+ Kiến trúc, điêu khắc (thành tựu đặc sắc nhất):

Phương pháp giải

Xem lại nội dung mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X được trình bày ở trang 67 SGK Lịch sử 6 để phân tích, trả lời.

- Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

+ Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển mạnh mẽ

- Văn hóa: người Chăm đã có chữ viết riêng, theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

+ Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau...

+ Nghệ thuật: có một nền nghệ thuật đặc sắc

Hướng dẫn giải

Những thành tựu cơ bản của Cham-pa trong các lĩnh vực:

* Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

- Nông nghiệp:

+ Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

+ Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

+ Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

- Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

- Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

* Văn hóa:

- Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

- Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

- Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

- Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

7. Giải bài 7 trang 69 SBT Lịch sử 6

Hình ảnh trên có tên gọi là gì? là thành tựu văn hóa của dân tộc nào?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X trang 67 SGK Lịch sử 6 để phân tích và trả lời.

Một số hình ảnh khác về khu thánh địa Mĩ Sơn ở Quảng Nam:

Hướng dẫn giải

Khu thánh địa Mĩ Sơn ở Quảng Nam của dân tộc Chăm.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM