Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Để giúp các em học sinh nắm thật chắc kiến thức và có thêm thật nhiều tài liệu ôn tập hay, bổ ích eLib xin giới thiệu đến các em nội dung giải bài tập SBT bài 17 môn Lịch sử 6. Tài liệu được biên soạn đầy đủ và chi tiết, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học, gồm hệ thống 5 bài tập hay và bổ ích được trình bày rõ ràng, cụ thể với gợi ý giải chi tiết, giúp các em có thể ôn tập lại kiến thức hiệu quả, cũng cố thêm kĩ năng làm bài tập, qua đó có thể tự đánh giá năng lực bản thân và thực hành nhiều hơn. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn luyện và đạt thành tích cao nhất trong học tập. Chúc các em học tốt ! 

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

1. Giải bài 1 trang 51 SBT Lịch sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành

A. hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.

B. ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

C. bốn quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố.

D. năm quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và Đạm Nhĩ.

Câu 2: Nhà Hán chiếm Âu Lạc, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao vào năm

A. 110 TCN.   

B. 111 TCN

C.112 TCN.    

D. 113 TCN.

Câu 3: Nhà Hán đưa người Hán sang ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân và bắt dân ta phải theo phong tục của họ nhằm

A. đồng hoá người Việt thành người Hán.

B. mở rộng địa bàn cư trú của người Hán.

C. tăng cường mối quan hệ thân mật giữa người Hán và người Việt đế dễ cai trị.

D. tất cả các mục đích trên.

Câu 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

A. 40.              

B. 41.

C. 42.              

D. 43.

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi to lớn nhất là:

A. Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh cổ Loa, Luy Lâu.

B. Tô Định hoảng hốt, phải lẻn trốn về Trung Quốc.

C. Quân Hán ở các quận bị đánh tan.

D. Đánh đuổi được quân xâm lược, giành độc lập cho Tổ quốc

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học kết hợp với nội dung chính được trình bày ở bài 17 SGK Lịch sử 6 trang 47-48 về Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng để phân tích từng câu và đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Ví dụ: Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.

Hướng dẫn giải

1.A           2.B    

3.A           4.A            5.D

2. Giải bài 2 trang 52 SBT Lịch sử 6

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Đứng đầu châu Giao là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán.

2. ☐ Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế, còn phải lên rừng xuống biển tìm kiếm những sản vật quý để cống nộp cho nhà Hán. Nhà Hán còn đưa người Hán sang sinh sống ở các quận Giao Chỉ, Cửu Châu và bắt dân ta phải theo phong tục của họ.

3. ☐ Bấy giờ ở huyện Chu Diên có hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Mê Linh. Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc lớn.

4. ☐ Mùa xuân năm 39 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân kết hợp với nội dung chính được trình bày ở bài 17 SGK Lịch sử 6 trang 47-48 về Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng để phân tích từng nhận định, đưa ra lựa chọn đúng sai.

Ví dụ: Đứng đầu châu Giao là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 2

1. Đứng đầu châu Giao là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán.

2. Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế, còn phải lên rừng xuống biển tìm kiếm những sản vật quý để cống nộp cho nhà Hán. Nhà Hán còn đưa người Hán sang sinh sống ở các quận Giao Chỉ, Cửu Châu và bắt dân ta phải theo phong tục của họ.

Sai: 3, 4

3. Bấy giờ ở huyện Chu Diên có hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Mê Linh. Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc lớn.

4. Mùa xuân năm 39 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

3. Giải bài 3 trang 52 SBT Lịch sử 6

Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Em có nhận xét gì về chính sách đó?

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức chính được trình bày ở mục 1 trang 47 SGK Lịch sử 6 về tình hình nước Âu Lạc từ thế kỉ thứ II TCN đến thế kỉ I để phân tích, nhận xét.

- Chính sách cai trị: Chia lại quận, huyện, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc, ra sức bóc lột bằng các loại thuế, đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta...

- Nhận xét: Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo, âm mưu đồng hoá dân tộc ta.

Hướng dẫn giải

- Chính sách cai trị:

+ Chia lại quận, huyện, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc (thời Triệu Đà, thời Hán).

+ Ra sức bóc lột dân ta bằng các loại thuế: thuế muối, thuế sắt,... và bắt cống nạp những sản vật quý như ngà voi, sừng tê, ngọc trai, đồi mồi,... để cống nạp cho nhà Hán.

+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta...

- Nhận xét:

+ Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng...

+ Âm mưu đồng hoá dân tộc ta, xoá tên nước ta hòng sáp nhập vào Trung Quốc.

+ Tuy nhiên, những âm mưu trên của người Hán không thể thực hiện được.

4. Giải bài 4 trang 52 SBT Lịch sử 6

Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là gì ?

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học kết hợp với nội dung mục 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ được trình bày ở trang 48 SGK Lịch sử 6 để phân tích nguyên nhân cũng như mục tiêu của cuộc khởi nghĩa.

- Nguyên nhân: Do chính sách cai trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta

- Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa: giành lại độc lập cho Tổ quốc

Hướng dẫn giải

- Nguyên nhân: Do chính sách cai trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta:

+ Phải nộp các loại thuế, nhất là thuế muối, thuế sắt,...

+ Hàng năm phải lên rừng xuống biển tìm kiếm những sản vật quý để cống nạp cho nhà Hán.

+ Bắt nhân dân ta phải theo phong tục của họ.

→ Làm cho dân ta căm phẫn, muốn nổi dậy chống lại.

- Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa: giành lại độc lập cho Tổ quốc, nối tiếp sự nghiệp các vua Hùng.

5. Giải bài 5 trang 53 SBT Lịch sử 6

Em hãy trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học kết hợp với nội dung mục 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ được trình bày ở trang 48 SGK Lịch sử 6 để trả lời.

- Tháng 3 - 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa

- Trưng Trắc được suy tôn làm vua, đóng đô ở Mê Linh

- Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố

- Tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng hy sinh

- Nhân dân tiếp tục kháng chiến đến tháng 11 năm 43.

Hướng dẫn giải

Nét chính về khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43)

- Tháng 3 - 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, quân khởi nghĩa chiếm được Mê Linh (Vĩnh Phúc), Cổ Loa (Đông Anh), Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh) buộc thái thú Tô Định phải trốn về nước. Khởi nghĩa thắng lợi Trưng Trắc lên làm vua đóng đô ở Mê Linh.

- Năm 42, nhà Hán đưa 2 vạn quân sang xâm lược. Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng thất bại.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM