Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 12: Nước Văn Lang

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung giải bài tập SBT Lịch sử 6 Bài 12 Nước Văn Lang bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 12: Nước Văn Lang

1. Giải bài 1 trang 36 SBT Lịch sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng.

B. Xuất hiện nhu cầu trị thuỷ, bảo vệ mùa màng.

C. Xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt và giữa người Lạc Việt với các tộc người khác xảy ra.

D. Cần phải trị thuỷ để phát triển sản xuất, mâu thuẫn xã hội nảy sinh: xung đột giữa các bộ lạc xảy ra.

Câu 2: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng 

A. Thế kỷ VIII TCN

B. Thế kỉ VII TCN.

C. Thế kỷ VI TCN

D. Thế kỉ V TCN.

Câu 3: Nước Văn Lang tồn tại đến

A. Thế kỉ V TCN.                        

B. Thế kỉ IV TCN

C. Thế kỉ III TCN.

D. Thế kỉ II TCN.

Câu 4: Kinh đô nước Văn Lang đóng ở

A. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh).

B. Thăng Long (Hà Nội).

C. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

D. Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ).

Câu 5: Nhà nước Văn Lang đựợc chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là

A. Lạc hầu.  

B. Lạc tướng.

C. Bồ chính.   

D. Quan lang.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung các kiến thức đã học và nội dung bài 12 về nước Văn Lang được trình bày ở trang 35 SGK Lịch sử 6 để phân tích và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ví dụ: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ VII TCN.

Hướng dẫn giải

1.D              2.B

3.D              4.D              5.B

2. Giải bài 2 trang 37 SBT Lịch sử 6

Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học ở mục 1 trang 35 SGK Lịch sử 6 để phân tích và nêu lý do.

Phân tích dựa trên những nội dung về:

- Đời sống vật chất

- Đời sống xã hội

- Nhu cầu phát triển...

Hướng dẫn giải

Những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang:

- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, hình thành các bộ lạc lớn.

- Xã hội có sự phân hoá người giàu - người nghèo.

- Nhu cầu trị thuỷ, làm thuỷ lợi, đoàn kết để giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và chống ngoại xâm

3. Giải bài 3 trang 37 SBT Lịch sử 6

Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung mục 3 được trình bày ở trang 36 SGK Lịch sử 6 để vẽ sơ đồ và nhận xét, đánh giá.

Bộ máy nhà nước đứng đầu là Vua Hùng → các bộ được cai quản bởi Lạc tướng → Chiềng, chạ được dẫn dắt nhờ Bồ chính.

Hướng dẫn giải

* Nhận xét:

- Là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta.

- Được tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

- Chưa có luật pháp và quân đội.

- Là tổ chức nhà nước đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản của một nước.

4. Giải bài 4 trang 38 SBT Lịch sử 6

Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh mà em đã được học nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó?

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức từ văn học và xem lại mục 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? trang 35 SGK Lịch sử 6 để trả lời.

Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh đề cao hoạt động trị thủy, đắt đê ngăn lũ lụt...

Hướng dẫn giải

Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nói lên hoạt động trị thủy của nhân dân thời đó.

Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế chủ yếu.

Vậy muốn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hằng năm nhân dân ta đã phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng.

5. Giải bài 5 trang 38 SBT Lịch sử 6

Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK trang 34) với truyền thuyết Thánh Gióng.

Phương pháp giải

Xem lại hình 31, 32 (SGK, trang 34) và kiến thức văn học để liên hệ và trả lời.

Nhìn vào hình vẽ sau:

Mũi giáo đồng Đông Sơn

Dao găm đồng Đông Sơn

Hướng dẫn giải

 Hình 31, 32 (SGK, tr.34) là hình chụp các loại vũ khí thời Đông Sơn, gồm các lưỡi giáo đồng, dao đồng. Cho thấy kim loại đã được sử dụng phổ biến ở thời kì này.

- Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí chứng tỏ sự phát triển của nghề săn bắt, nhưng chủ yếu chứng tỏ rằng trong xã hội đã có sự tranh chấp, xung đột giữa bộ lạc với nhau, giữa các bộ lạc Văn Lang với các tộc người khác.

- Trong truyền thuyết Thánh Gióng có chi tiết nhắc đến việc sử dụng kim loại: con ngựa sắt, áo giáp sắt, mũ, gươm,...

- Truyện Thánh Gióng còn phản ánh cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm.

6. Giải bài 6 trang 38 SBT Lịch sử 6

Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính ở mục 1 trang 35 SGK Lịch sử 6 để phân tích và trả lời.

- Chứng tỏ quá trình hình thành, truyền thống dân tộc

- Tạo cơ sở tinh thân cho dân tộc...

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang: 

- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia - dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu đời...

- Tạo tiền đề về vật chất và tinh thần quan trọng cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc ở thời kì sau.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM