Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn Ngữ văn 9 tóm tắt

Bài soạn "Liên kết câu và liên kết đoạn văn" dưới đây nhằm giúp các em biết cách sử dụng phép liên kết câu và đoạn văn trong bài văn nghị luận của mình. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn Ngữ văn 9 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 43 SGK Ngữ văn 9 tóm tắt

- Đoạn văn bàn về mối quan hệ giữa hiện thực cuộc sống và sự sáng tạo nghệ sĩ. Đây là một yếu tố của chủ đề chung: tiếng nói của văn nghệ.

- Chủ đề của đoạn văn nằm trong chủ đề chung của toàn văn bản.

2. Soạn câu 2 trang 43 SGK Ngữ văn 9 tóm tắt

Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn:

- Câu (1): Tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại.

- Câu (2): Dựa trên chất liệu hiện thực người nghệ sĩ sáng tạo những điều mới mẻ.

- Câu (3): Những điều mới mẻ là sự gửi gắm của nghệ sĩ đến mọi người.

-> Những nội dung trên được sắp xếp một cách hợp lí.

3. Soạn câu 3 trang 43 SGK Ngữ văn 9 tóm tắt

Mối quan hệ chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn:

- Tác giả đã vận dụng phép liên kết đa dạng và phong phú về cách lặp lại từ. Cùng với đó là sử dụng những từ ngữ có cùng trường liên tưởng.

- Thay thế những vật liệu mượn ở thực tại "bằng cái đã có rồi", "nghệ sĩ" bằng "anh".

- Dùng quan hệ từ "nhưng".

4. Soạn câu 1 luyện tập trang 44 SGK Ngữ văn 9 tóm tắt

- Chủ đề: Cái mạnh, cái yếu của người Việt Nam và cách khắc phục. Các câu đều tập trung cho đề tài này. 

- Các câu được liên kết với nhau bằng các phép liên kết chặt chẽ, hợp lí.

5. Soạn câu 2 luyện tập trang 44 SGK Ngữ văn 9 tóm tắt

Liệt kê những phép liên kết được sử dụng:

- "Sự thông minh, nhạy bén với cái mới được thế đồng nghĩa với bản chất trời phú ấy" -> Thế đồng nghĩa.

- "Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn - ấy là" -> Phép nối.

- "Lỗ hổng - lỗ hổng này"; "sự thông minh" (câu 1); "trí thông minh" (câu 5) -> Phép lặp.

Ngày:26/12/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM