Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Ngữ văn 9 tóm tắt

eLib xin gửi đến các em tài liệu dưới đây nhằm giúp các em nắm được đặc điểm của kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. Hy vọng rằng các em sẽ có một bài soạn thật tốt trước khi đến lớp. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Ngữ văn 9 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tóm tắt

a. Văn bản trên bàn về vấn đề giá trị của sức mạnh tri thức.

b.  Văn bản có thể chia làm 3 phần:

- Phần 1: đoạn văn đầu -> giới thiệu vấn đề.

- Phần 2: đoạn 2 và 3 -> nêu lên sức mạnh của tri thức nói chung và tri thức với cách mạng.

- Phần 3: còn lại -> khái quát về tri thức với nước ta.

c. Những luận điểm vô cùng cụ thể và rõ ràng:

+ "Tri thức là sức mạnh (Bê-cơn). Ai có tri thức người đó được sức mạnh (Lê-nin)".

+ "Tri thức đúng là sức mạnh (trong khoa học kĩ thuật)".

+ "Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng".

+ "Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức".

d. Phép lập luận được sử dụng là phép lập luận chứng minh.

e. Nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống: xuất phát từ thực tế đời sống để rút ra vấn đề mang tính ý nghĩa tư tưởng, đạo lí.

2. Soạn câu 2 trang 36 SGK Ngữ văn 9 tóm tắt

a. Văn bản thuộc kiểu nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

b. Văn bản nghị luận về một tư tưởng, đạo lí là thời gian. Các luận điểm chính:

- "Thời gian là sự sống".

- "Thời gian là thắng lợi".

- "Thời gian là tiền".

- "Thời gian là tri thức".

c. Phép lập luận trong bài chủ yếu là phân tích và chứng minh. Các luận điểm được triển khai theo lối phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng. Sau mỗi luận điểm là dẫn chứng chứng minh cho luận điểm.

Ngày:22/12/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM