Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) Ngữ văn 9

Bài học Sự phát triển từ vựng Ngữ văn 9 tập 1 sẽ giúp các em nắm được một trong những cách quan trọng để phát triển của từ vựng tiếng Việt là biến đổi và phát triển ý nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc. eLib đã biên soạn bài học này một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Chúc các em học tập tốt!

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) Ngữ văn 9

1. Tạo từ ngữ mới

1.1. Ví dụ

Hãy điền các từ Đặc khu kinh tế, sở hữu trí tuệ, kinh tế tri thức vào chỗ trống thích hợp cho các phần giải nghĩa sau:

Câu 1.………………. là nền kinh tế dựa chủ yếu vào việc sản xuất, lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

Câu 2. Khu vực dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài với những chính sách ưu đãi gọi là :...........

Câu 3.…………………….. là quyền sở hữu đối với sản phẩm do hoạt động trí tuệ mạng lại, được pháp luật bảo hộ như quyền tác giả, quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

Gợi ý làm bài:

Câu 1: Kinh tế tri thức.

Câu 2: Đặc khu kinh tế.

Câu 3: Sở hữu trí tuệ.

1.2. Kết luận

Tạo từ ngữ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt.

2. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

2.1. Ví dụ

Hãy tìm những từ ngữ Hán Việt trong đoạn trích sau:

"Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân, 

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm."

(Nguyễn Du - Truyện Kiều)

Gợi ý làm bài:

Những từ ngữ Hán Việt là: thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, đạp thanh, yến anh, bộ hành, giai nhân, tài tử.

2.2. Kết luận

Mượn từ ngữ của tiếng ngoài cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán.

3. Luyện tập

Câu 1. Hãy cho ví dụ về một số từ ngữ mới được tạo ra trong thời gian gần đây, liên quan đến công nghệ thông tin.

Gợi ý làm bài:

Trong công nghệ thông tin có nhiều từ ngữ mới tạo ra như: phần mềm, phần cứng, chát, sâu máy tính, vi - rút...

Câu 2. Trong số những từ ngữ mưới được tạo ra có liên quan đến công nghệ thông tin, hãy kể tên một số từ ngữ mượn của nước ngoài.

Gợi ý làm bài:

Một số từ ngữ mượn của nước ngoài như:

Chát (chat), vi - rút (virus), mê (megabyte), ghi (gigabyte)...

4. Kết luận 

Qua bài học các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Nắm được một trong những cách quan trọng để phát triển của từ vựng tiếng Việt là biến đổi và phát triển ý nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc.

- Biết được hai phương thức phát triển nghĩa của từ.

- Nhận biết ý nghĩa của các từ ngữ trong các cụm từ và trong văn bản.

- Phân biệt các phương thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM