Luyện tập viết hợp đồng Ngữ văn 9

eLib xin gửi đến các em nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng viết được một bản hợp đồng đúng quy cách. Hy vọng rằng bài học này sẽ hữu ích với các em. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Luyện tập viết hợp đồng Ngữ văn 9

1. Ôn tập lý thuyết

- Hợp đồng là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

- Nội dung: Ghi lại những điều khoản mà hai bên tham gia hợp đồng thoả thuận.

- Hình thức: Hợp đồng gồm 3 phần: Phần mở đầu; phần nội dung; phần kết thúc.

- Các hợp đồng thông dụng (hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà...).

- Hợp đồng gồm 3 phần:

+ Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng.

+ Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

+ Phần kết thúc: Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

2. Luyện tập

Câu 1: Em hãy viết một bản hợp đồng cho thuê xe đạp có đầy đủ thông tin.

Gợi ý trả lời:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại…

Chúng tôi gồm:

Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố...phường... thành phố Huế.

Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:... do Công an thành phố ...cấp ngày...tháng...năm...

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1.

Ông Nguyễn Văn A cho ông Lê văn C thuê một chiếc xe đạp mi – ni Nhật, màu tím, trị giá 1000000đ ( một triệu đồng).

Điều 2.

Thời gian cho thuê : 3 ngày đêm ( từ 8 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2015 đến 8 giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 2015).

Điều 3.

Ông C có quyền nhận xe và sử dụng trong thời gian thuê.

Điều 4.

Giá thuê: 10000đ ( mười nghìn đồng)/ngày đêm.

Ông C có nghĩa vụ giao trả lại xe và thanh toán đầy đủ tiền thuê là 30000đ ( ba mươi nghìn đồng) vào thời điểm 8 giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 2015.

Điều 5.

1.Ông C đặt cọc 500.000đ ( năm trăm nghìn đồng) tiền bảo đảm cho ông A. Số tiền này được ông A hoàn trả vào thời điểm ông C trả xe đạp và trả xong tiền thuê xe.

2.Ông C có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản xe đạp cẩn thận, nếu xe bị mất hoặc hư hỏng thì ông C phải bồi thường thiệt hại. Nếu trả chậm phải chịu tiền thuê gấp đôi.

Điều 6.

Ông A có quyền nhận lại xe và nhận đủ tiền thuê tại thời điểm kết thúc hợp đồng.

Điều 7.

Ông A có nghĩa vụ đảm bảo xe hoạt động tốt, không bị hư hỏng khi bàn giao xe cho ông C thuê.

Ông A  có nghĩa vụ trả lại số tiền đặt cọc 500000đ cho ông C tại thời điểm ông C thanh toán đủ tiền thuê.

Hợp đồng này có hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên thuê

(Ký và ghi rõ họ tên)

Câu 2: Em hãy thử viết một mẫu của hợp đồng lao động.

Gợi ý trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, gồm hai bên bên là: Ông/Bà: ...

Chức vụ: ...

Đại diện cho: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...

Và một bên là: Ông/Bà: ...

Sinh ngày: ... tháng … năm ... Tại: ...

Nghề nghiệp: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMTND: ... cấp ngày .../…./...

Số sổ lao động (nếu có): ... cấp ngày ..../..../...

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Ông, bà: ... làm việc theo loại hợp đồng lao động ... Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng … năm …

- Thử việc từ ngày ... tháng … năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

- Địa điểm làm việc: ...

- Chức vụ: ...

- Công việc phải làm: ...

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc: ...

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đỉều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau :

3.1. Nghĩa vụ:

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà: ...

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

3.2.Quyền hạn:

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3.3. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc: ...

- Mức lương chính hoặc tiền công: ... Được trả ... lần vào các ngày ... và ngày ... hàng tháng.

- Phụ cấp gồm: ...

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: ...

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

...

- Bảo hiểm xã hội:

...

- Được hưởng các phúc lợi:

...

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

...

- Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

4.1.Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

4.2.Quyền hạn:

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5: Điều khoản chung:

5.1.Những thỏa thuận khác:

...

Người lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Ôn lại lý thuyết về đặc điểm và cách viết hợp đồng.

- Viết được một bản hợp đồng thông dụng, đơn giản và phù hợp với mọi lứa tuổi.

- Có thái độ cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng và ý thức tuân thủ hợp đồng.

Ngày:18/01/2021 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM