Soạn bài Chương trình địa phương - Tiếng Việt Ngữ văn 9 siêu ngắn

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em biết cách vận dụng những từ ngữ địa phương và từ ngữ toàn dân trong văn nói và văn viết một cách phù hợp. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Chương trình địa phương - Tiếng Việt Ngữ văn 9 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 97 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

Những từ ngữ toàn dân đã được chuyển là:

a. Thẹo - sẹo, dễ sợ - sợ lắm; lặp bặp - lập bập, ba - bố, cha.

b. Má - mẹ, ba - bố/cha, kêu - gọi, đâm - trở nên, đũa bếp - đũa cả, nói trổng - nói trống, vô - vào.

c. Bữa sau - hôm sau, ba - bố/cha, lui cui - lúi húi, nhắm - cho là, dáo dác - nháo nhác, giùm - giúp, nói trổng - nói trống.

2. Soạn câu 2 trang 98 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

a. Từ "kêu" là từ toàn dân.

b. Từ "kêu" là từ địa phương.

3. Soạn câu 3 trang 98 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

- Từ địa phương là: trái, chi, kêu, trống hổng trống hảng.

- Từ toàn dân tương ứng là: quả, gì, gọi, trống rỗng trống rễnh.

4. Soạn câu 4 trang 99 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

- Từ địa phương là: vô, ba, má, nói trổng, thẹo, kêu, trái.

- Từ toàn dân tương ứng với những từ địa phương ở trên là: vào, bố, cha, mẹ, nói trống không, sẹo, gọi, quả.

5. Soạn câu 5 trang 99 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

a. Không nên để bé Thu dùng từ ngữ toàn dân. Vì không phù hợp với nhân vật này.

b. Tác giả dùng từ địa phương nhằm tạo sắc thái địa phương cho văn bản.

Ngày:08/01/2021 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM