Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) Ngữ văn 9 siêu ngắn

Bài soạn "Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)" dưới đây nhằm giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý trong văn nói và văn viết một cách phù hợp. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) Ngữ văn 9 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 90 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

- Chị Dậu sử dụng hàm ý để tránh phải đau lòng khi chính tay mình bán con đi.

2. Soạn câu 2 trang 91 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

- Có thể nhận thấy câu thứ hai gần với nghĩa thực tế hơn nên hàm ý vì thể rõ ràng hơn câu thứ nhất.

- Vì khi nói câu đầu tiên cái Tí vẫn chưa hiểu rõ ý của chị Dậu.

- Cái Tí hỏi lại mẹ “U bán con thật đấy ư?

3. Soạn câu 1 luyện tập trang 91 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

Liệt kê câu có hàm ý trong những ngữ liệu đã cho:

a. Hàm ý của câu nói là “Mời bác và cô vào uống nước".

b. Hàm ý của câu nói là “Chúng tôi không thể cho được”.

c. Hàm ý câu nói là cách chào “mát mẻ”, “giễu cợt”. “Hãy chuẩn bị nhận sự báo oán thích đáng".

4. Soạn câu 2 luyện tập trang 92 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

- Bé Thu phải dùng hàm ý vì nó không muốn gọi tên ông Sáu, không muốn gọi ông Sáu là ba, nhưng vì nó không bắc nổi bếp.

5. Soạn câu 3 luyện tập trang 92 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

- Nêu những việc bận dẫn đến không thể đi được như: đi khám bệnh, có việc riêng,...

6. Soạn câu 4 luyện tập trang 92 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

- Hàm ý của tác giả là có thể hy vọng là mong manh nhưng biết đâu sẽ thành công.

7. Soạn câu 5 luyện tập trang 93 SGK Ngữ văn 9 siêu ngắn

Hàm ý có trong văn bản "Mây và sóng" như sau:

- Câu có hàm ý mời mọc là hai câu mở đầu bằng “Bọn tớ chơi...”.

- Câu có hàm ý từ chối là hai câu “Mẹ mình đang đợi ở nhà“ và “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”.

Ngày:31/12/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM