Tiếng Việt lớp 5 bài 35A: Ôn tập 1

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em hiểu hơn về kiểu câu Ai làm gì? Ai là gì? Đồng thời, bài học này còn giúp các em trau dồi thêm một số từ ngữ phong phú. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Tiếng Việt lớp 5 bài 35A: Ôn tập 1

1. Hoạt động thực hành

Câu 1: Thi đọc thuộc lòng (theo phiếu).

Hướng dẫn giải:

- Chuẩn bị: 4 phiếu ghi tên 4 bài tập có yêu cầu học thộc lòng từ bài 29A đến bài 34C. Trong mỗi phiếu, viết sẵn những từ ngữ mở đầu và kết thúc bài thơ cần đọc.

- Em hái hoa hoặc bốc thăm phiếu.

- Đọc thuộc lòng bài thơ theo yêu cầu ghi trên phiếu.

- Trả lời 1 - 2 câu hỏi của các bạn hoặc thầy cô về bài đọc.

- Nghe đánh giá của các bạn và thầy cô.

- Bạn nào đọc đúng và hay, trả lời đúng nhất sẽ thắng cuộc.

Câu 2: Lập bảng thống kê về kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai là gì? theo mẫu sau:

Hướng dẫn giải:

- Kiểu câu Ai làm gì?

- Kiểu câu Ai là gì?

Câu 3: Viết vào những chỗ trống để hoàn chỉnh bảng tổng kết sau:

Hướng dẫn giải:

Câu 4: Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

a. Năm học 2000 - 2001:

- Số trường: 13859.

- Số học sinh: 9741100.

- Số giáo viên: 355900.

- Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15.2%.

b. Năm học 2001 - 2002:

- Số trường: 13903.

- Số học sinh: 9315300.

- Số giáo viên: 359 900.

- Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15.8%.

c. Năm học 2002:

- Số trường: 14163.

- Số học sinh: 8815700.

- Số giáo viên: 363100.

- Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 16.7%.

d. Năm học 2003 - 2004:

- Số trường: 14346.

- Số học sinh: 8346000.

- Số giáo viên: 366200.

- Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 17.7%.

e. Năm học 2004 - 2005:

- Số trường: 14518.

- Số học sinh: 7744 800.

- Số giáo viên: 362400.

- Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19.1%.

Hướng dẫn giải:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC VIỆT NAM

(TỪ NĂM HỌC 2000 - 2001 ĐẾN 2004 - 2005)

Câu 5: Dựa vào bảng thống kê đã lập được ở bài tập 4, em chọn ý đúng để trả lời trong những câu hỏi sau:

a. Số trường hằng năm tăng hay giảm?

- Tăng.

- Giảm.

- Lúc tăng lúc giảm.

b. Số học sinh hằng năm tăng hay giảm?

- Tăng.

- Giảm.

- Lúc tăng lúc giảm.

c. Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm?

- Tăng.

- Giảm.

- Lúc tăng lúc giảm.

d. Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm?

- Tăng.

- Giảm.

- Lúc tăng lúc giảm.

Hướng dẫn giải:

Ý trả lời đúng là:

a. Tăng.

b. Giảm.

c. Lúc tăng lúc giảm.

d. Tăng.

2. Hoạt động ứng dụng

Câu hỏi: Đọc cho người thân nghe những bài thơ em và các bạn đã đọc thuộc lòng ở lớp.

Hướng dẫn giải:

Khi đọc các em cần chú ý:

- Đọc to, rõ ràng và rành mạch.

- Ngắt, nghỉ phù hợp.

- Đọc với giọng vui tươi.

3. Tổng kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Nhận diện và phân tích được kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai là gì?

- Biết lập bảng thống kê một vấn đề.

- Trau dồi thêm một số từ ngữ phong phú.

Ngày:26/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM