Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy, giúp các em hoàn thành các dạng bài tập bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa. Nắm rõ cấu tạo chức năng của dây thần kinh tủy.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy

1. Giải bài 1 trang 143 SGK Sinh học 8

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

Phương pháp giải

Xem cấu tạo dây thần kinh tủy, từ đó giải thích tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha.

Hướng dẫn giải

- Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.

+ Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác.

+ Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.

2. Giải bài 2 trang 143 SGK Sinh học 8

Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?

Phương pháp giải

Các rễ tủy có nhiệm vụ dẫn truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh và đến các cơ quan đáp ứng.

Hướng dẫn giải

Để biết được rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau. Nếu chi nào có phản ứng co thì rễ còn, còn không có phải ứng tức là rễ đã đứt.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM