Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện giúp các em hoàn thành các bài tập trình bày tính chất phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, dạng so sánh tính chất hai hình thức phản xạ. Bài tập liên hệ thực tế.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

1. Giải bài 1 trang 168 SGK Sinh học 8

Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.

Phương pháp giải

Xem lại phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, lập bảng phân biệt hai hình thức phản xạ trên dựa vào tính chất.

Hướng dẫn giải

Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điểu kiện:

2. Giải bài 2 trang 168 SGK Sinh học 8

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Phương pháp giải

Xem lại quá trình hình thành phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, sau đó liên hệ thực tế lấy ví dụ minh họa. Nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Hướng dẫn giải

Ví dụ 1: Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) ở cá nuôi.

Vỗ tay mỗi khi thả mồi cho cá ăn, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi chỉ nhẹ vỗ tay nhưng không thả mồi cá vẫn nổi lên là ta đã thành lập phản xạ có điều kiện.

Ví dụ 2: Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) ở gà nuôi.

Mỗi khi cho gà ăn thóc, ta vỗ tay kết hợp với tiếng gọi gà (cu...cu...cu...) lặp đi lặp lại nhiễu lần cho đến khi chi vỗ tay và gọi gà nhưng không cho gà ăn thóc thì gà vẫn chạy đến chỗ ta đứng tức là ta đã thành lập phản xạ có điều kiện.

- Những điều kiện để sự hình thành có kết quả:

  • Phải có sự kết hợp kích thích bất kì với kích thích của một phản xạ không điều kiện (vỗ tay kết hợp với thả mồi).
  • Kích thích bất kì phải tác động trước kích thích cùa phản xạ không điều kiện vài giây.
  • Quá trình kết hợp phải lặp đi lặp lại nhiều lần và phải thường xuyên củng cố.

3. Giải bài 3 trang 168 SGK Sinh học 8

Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người.

Phương pháp giải

Xem lại sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện, rút ra ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người.

Hướng dẫn giải

- Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người là:

  • Đối với động vật: đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống thay đổi.
  • Đối với con người: đảm bảo sự hình thành các thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng.
Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM