Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu, giúp các em hoàn thành các dạng bài tập về cấu tạo hệ bài tiết, vai trò của hệ bài tiết, các sản phẩm của hệ bài tiết.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

1. Giải bài 1 trang 124 SGK Sinh học 8

Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

Phương pháp giải

Xem lại vai trò của quá trình bài tiết đối với cơ thể sống.

Hướng dẫn giải

Nhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu, ...) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

2. Giải bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình bài tiết của cơ thể, các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể, cơ quan đảm nhiệm quá trình bài tiết.

Hướng dẫn giải

- Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

- Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên:

  • Hệ hô hấp thải loại CO2.
  • Da thải loại mồ hôi.
  • Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu.

3. Giải bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8

Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?

Phương pháp giải

Xem lại cấu tạo hệ bài tiết.

Hướng dẫn giải

- Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu:

+ Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

+ Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận, mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

+ Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận), ống thận.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM