Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Tiêu hóa ở ruột non, giúp các em học sinh hoàn thành bài tập về quá trình tiêu hóa ở ruột non, các quá trình biến đổi hóa học, sản phẩm của quá trình tiêu hóa ở ruột non.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

1. Giải bài 1 trang 92 SGK Sinh học 8

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình tiêu hóa ở ruột non, diễn biến những hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non.

Hướng dẫn giải

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hóa học của thức ăn dưới tác dụng của các enzim trong các dịch tiêu hóa (dịch mật, dịch tụy, dịch ruột).

2. Giải bài 2 trang 92 SGK Sinh học 8

Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình tiêu hóa ở ruột non, những loại chất cần tiêu hóa ở ruột non, chỉ rõ những chất đó trong khẩu phần ăn.

Hướng dẫn giải

Với khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì các thành phần chất dinh dưỡng cần tiêu hóa ở ruột non là: cacbohidrat, protein, lipit, axit nucleic.

3. Giải bài 3 trang 92 SGK Sinh học 8

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì?

Phương pháp giải

Xem lại tiêu hóa ở ruột non, Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả. Nêu rõ thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non.

Hướng dẫn giải

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là: đường đơn 6 cacbon, các axit amin, axit béo và glixêrin, các vitamin, các muối khoáng và nước.

4. Giải bài 4 trang 92 SGK Sinh học 8

Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào?

Phương pháp giải

Dịch vị là vừa chứa enzim phân cắt prôtêin vừa là tín hiệu đóng mở môn vị để đẩy thức ăn xuống ruột non.

Hướng dẫn giải

- Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như sau: Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa cùa ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM