Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam, bám sát nội dung chương trình bài tập SGK. Giúp các em hoàn thành bài tập dạng cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục nam.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

1. Giải bài 1 trang 189 SGK Sinh học 8

Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c...) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 2, 3...) ở bảng 60

Bảng 60 Chức năng của mỗi bộ phận trong cơ quan sinh dục nam

Phương pháp giải

Xem lại các bộ phận của cơ quan sinh dục nam và chức năng của mỗi bộ phận, hoàn thiện bảng 60

Hướng dẫn giải

1.c ;     2.g ;     3.i ;     4.h ;     5.e ;     6.a ;     7.b ;     8.d.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM