Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Tiêu hóa ở dạ dày giúp học sinh nắm được quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày. Sự biến đổi vật lí, hóa học của thức ăn ở dạ dày. Đồng thời giúp các em có thể hoàn thành bài tập trình bày các quá trình biến đổi thức ăn đó.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

1. Giải bài 1 trang 89 SGK Sinh học 8

Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình tiêu hóa ở dạ dày. Nắm rõ các hoạt động tiêu hóa, từ đó liệt kê các hoạt động tiêu hóa.

Hướng dẫn giải

- Ở dạ dày có diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau:

  • Tiết dịch vị.
  • Biến đổi lí học của thức ăn: sự co bóp của dạ dày
  • Biến đổi hóa học của thức ăn: nhờ các enzyme
  • Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột.

2. Giải bài 2 trang 89 SGK Sinh học 8

Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình tiêu hóa ở dạ dày, nắm rõ các biến đổi lí học của dạ dày. trình bày các dạng biến đổi và diễn biến.

Hướng dẫn giải

- Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau:

  • Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn.
  • Khi đói dạ dày co bóp nhẹ và thưa. Khi có thức ăn, dạ dày co bóp mạnh và nhanh hơn, lúc đầu để nhào trộn thức ăn với dịch vị, giai đoạn sau để đẩy thức ăn xuống ruột. Sự đẩy thức ăn xuống ruột còn có sự phối hợp co của cơ vòng ở môn vị.
  • Thức ăn được giữ ở dạ dày từ 3 – 6 giờ.

3. Giải bài 3 trang 89 SGK Sinh học 8

Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình tiêu hóa ở dạ dày, nắm rõ các biến đổi hóa học của dạ dày. trình bày các dạng biến đổi và diễn biến.

Hướng dẫn giải

- Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau:

+ Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu. khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

+ Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).

4. Giải bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Phương pháp giải

Ở dạ dày có biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

Hướng dẫn giải

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột là: lipit, gluxit, prôtêin.

 

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM