Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai. Giúp các em bám sát nội dung chương trình SGK. Bài tập về quá trình thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

1. Giải bài 1 trang 195 SGK Sinh học 8

- Chọn những từ hoặc cụm từ được liệt kê dưới đây: có thai, sinh con, nhau, thụ tinh, sự rụng trứng, trứng, mang thai, tử cung, làm tổ điền vào chỗ trống trong các thông tin sau:

1. Kinh nguyệt lần đầu là dấu hiệu cho thấy nữ giới đã đến tuổi có khả năng .......và ...........

2. Hàng tháng, một...............chín và rụng từ một trong hai buồng trứng

3. Hiện tượng trứng chín rời khỏi buồng trứng được gọi là................

4. Trứng gặp tinh trùng trong ống dẫn trứng, sẽ xảy ra hiện tượng ................ và phụ nữ sẽ .......................

5. Trứng đã thụ tinh bắt đầu phân chia, đồng thời di chuyển đến....................... 

6. Để có thể phát triển thành thai, trứng đã thụ tinh cần phải bám và.............. trong lớp niêm mạc tử cung. Nơi bám đó sẽ phát triển thành.................. để nuôi dưỡng thai

7. Sự................. kéo dài trong khoảng 280 ngày và đứa trẻ sẽ được sinh ra.

Phương pháp giải

Xem lại Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai, chọn những từ hoặc cụm từ được liệt kê thích hợp hoàn thành bài tập.

Hướng dẫn giải

1. Kinh nguyệt lần đầu là dấu hiệu cho thấy nữ giới đã đến tuổi có khả năng có thai và sinh con.

2. Hàng tháng, một trứng chín và rụng từ một trong hai buồng trứng.

3. Hiện tượng trứng chín rời khỏi buồng trứng được gọi là sự rụng trứng.

4. Trứng gặp tinh trùng trong ống dẫn trứng, sẽ xảy ra hiện tượng thụ tinh và phụ nữ sẽ mang thai.

5. Trứng đã thụ tinh bắt đầu phân chia, đồng thời di chuyển đến tử cung.

6. Để có thể phát triển thành thai, trứng đã thụ tinh cần phải bám và làm tổ trong lớp niêm mạc tử cung. Nơi bám đó sẽ phát triển thành nhau để nuôi dưỡng thai.

7. Sự mang thai kéo dài trong khoảng 280 ngày và đứa trẻ sẽ được sinh ra.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM