Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Project

Bài học Unit 9 lớp 11 mới phần Project tạo cho các em không khí thoải mái để cùng nhau thảo luận và đưa ra các tiêu chí cho một thành phố mơ ước trong tương lai. Sau đó là phần thuyết trình để giải thích tại sao thành phố này là nơi đáng sống. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng đi vào bài học.

Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Project

1. Task 1 Unit 9 lớp 11 Project 

Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points. (Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau: )

– The city’s name (Tên của thành phố)

– Geographical features: location, area, population, weather conditions (Đặc điểm địa lý: vị trí, diện tích, dân số, điều kiện thời tiết)

– Infrastructure: means of transport, environmental conditions, energy sources, treatment of waste (Cơ sở hạ tầng: phương tiện giao thông, điều kiện môi trường, nguồn năng lượng, xử lý chất thải)

– People’s life and work: education, health care, working hours (Cuộc sống và công việc của người dân: giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giờ làm việc)

Take notes of your group’s ideas and think about how to organise them. Then design a poster to promote your ideal city. Add some pictures to illustrate it. You can use the example below or your own ideas. (Ghi chép ý tưởng của nhóm bạn và nghĩ cách tổ chức chúng. Sau đó thiết kế một tấm áp phíc cho thành phố lý tưởng của bạn. Thêm một vài bức tranh để miêu tả. Bạn có thể sử dụng ví dụ dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn)

Guide to answer

Smart city

- Location: southern of Vietnam (Vị trí: phía nam Việt Nam)

- Area: 50 square kilometer (Diện tích: 50 km vuông)

- Population: 500000 people (Dân số: 500000 người)

- Weather conditions: beautiful sunshine (Điều kiện thời tiết: nắng đẹp)

- Environmental conditions: no air pollution, lots of trees (Điều kiện môi trường: không ô nhiễm không khí, nhiều cây xanh)

- Means of transport: bicycles (Phương tiện di chuyển: xe đạp)

- Energy sources: solar energy (Nguồn năng lượng: năng lượng mặt trời)

- Waste processing centres: recycle household (Những trung tâm xử lí chất thải: tái chế vật dụng gia đình)

- Education and health care: best services (Giáo dục và y tế: những dịch vụ tốt nhất)

- Working hours: 5 hours/ day (Giờ làm việc: 5 giờ/ngày)

2. Task 2 Unit 9 lớp 11 Project 

Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world.  (Hãy giới thiệu tờ quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

Guide to answer

Students present the result in Task 1 confidently. (Học sinh trình bày kết quả trong Task 1 một cách thật tự tin)

3. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 9 Tiếng Anh Lớp 11 mới – Project, các em học sinh cần thảo luận và đưa ra các tiêu chí cho một thành phố lí tưởng trong tương lai và đặt tên cho nó. Sau khi đã lên ý tưởng xong, hãy tập thuyết trình về thành phố này cho cả nhóm nghe trước khi trình bày trước cả lớp. Bài thuyết trình sẽ gây ấn tượng nếu có lời chào ở phần đầu, lời cảm ơn ở phần cuối và được truyền tải với một chất giọng rõ ràng, một thái độ tự tin.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM