Câu hỏi trắc nghiệm CSS có đáp án

Để củng cố cũng như ôn tập lại những kiến thức đã học về lập trình CSS, mời bạn đọc cùng thực hiện những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây. Chắc chắn với bộ câu hỏi này bạn sẽ tự tin hơn vào kiến thức lập trình của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm CSS có đáp án

1. CSS là viết tắt của?

a. Creative Style Sheets

b. Computer Style Sheets

c. Cascading Style Sheets

d. Colorful Style Sheets

2. Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dạng nào sau đây?

a. <style src=”mystyle.css”>

b. <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>

c. <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”>

d. Tất cả các câu trên đều sai.

3. Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file xHTML?

a. In the <body> section

b. In the <head> section

c. At the top of the document

d. At the end of the document

4. Tag nào định nghĩa CSS ở ngay trong file xHTML?

a. <css>

b. <script>

c. <style>

d. Tất cả các câu trên đều sai.

5. Thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong 1 tag?

a. Font

b. Class

c. Style

d. Styles

6. Dạng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?

a. body {color: black}

b. {body;color:black}

c. body:color=black

d. {body:color=black(body}

7. Dạng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS?

a. /* this is a comment */

b. // this is a comment //

c. ‘ this is a comment

d. // this is a comment

8. Dạng nào dùng để thay đổi màu nền?

a. color:

b. bgcolor:

c. background-color:

d. Tất cả các câu trên đều sai.

9. Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <h1> ?

a. h1.all {background-color:#FFFFFF}

b. h1 {background-color:#FFFFFF}

c. all.h1 {background-color:#FFFFFF}

d. Tất cả các câu trên đều sai.

10. Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?

a. text-color=

b. fgcolor:

c. color:

d. text-color:

11. Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?

a. font-style

b. font-size

c. text-style

d. text-size

12. Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?

a. {text-size:bold}

b. <p style=”font-size:bold”>

c. <p style=”text-size:bold”>

d. p {font-weight:bold}

13. Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?

a. a {decoration:no underline}

b. a {text-decoration:no underline}

c. a {underline:none}

d. a {text-decoration:none}

14. Làm sao để mỗi từ trong 1 ḍng đều viết hoa ở đầu từ?

a. text-transform:capitalize

b. text-transform:uppercase

c. You can’t do that with CSS

15. Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?

a. font=

b. f:

c. font-family:

d. Tất cả các câu trên đều sai.

16. Làm sao để tạo chữ đậm?

a. font-weight:bold

b. style:bold

c. font:b

d. Tất cả các câu trên đều đúng

17. Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:

The top border = 10 pixels

The bottom border = 5 pixels

The left border = 20 pixels

The right border = 1pixel?

a. border-width:5px 20px 10px 1px

b. border-width:10px 5px 20px 1px

c. border-width:10px 1px 5px 20px

d. border-width:10px 20px 5px 1px

18. Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?

a. margin-left:

b. text-indent:

c. margin:

d. indent:

19. Để định nghĩa khoảng trống giữa các cạnh (viền) của phần tử và nội dung, bạn sử dụng thuộc tính padding, có thể gán giá trị âm cho thuộc tính này không?

a. Yes

b. No

20. Làm thế nào để h́inh ở đầu mỗi dung của 1list (danh sách) có h́ình vuông?

a. type: 2

b. type: square

c. list-type: square

d. list-style-type: square

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Câu hỏi trắc nghiệm HTML có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung, mời các bạn cùng làm bộ câu hỏi trắc nghiệm "Câu hỏi trắc nghiệm CSS có đáp án"

Trắc Nghiệm

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM