Mã màu trong CSS

Sở hữu bảng mã màu CSS chuẩn, bạn sẽ tự tin hơn khi thiết kế, lập trình web, bởi màu sắc là một phần không thể thiếu trong thế giới Internet. Ở bài viết dưới đây, eLib.VN xin giới thiệu cho bạn đọc những bảng mã màu đẹp và thông dụng nhất, kèm theo mã hex để các bạn tiện dùng.

Mã màu trong CSS

Mã màu trong CSS - CSS sử dụng các giá trị màu để chỉ định một màu. Thông thường, chúng được sử dụng để thiết lập một màu cho foreground của một phần tử (ví dụ, văn bản của nó). Chúng cũng có thể được sử dụng thiết lập màu sắc của đường biên và các hiệu ứng trang trí khác.

Bạn có thể chỉ định các giá trị màu của bạn trong các định dạng khác nhau. Bảng sau liệt kê tất cả các định dạng có thể:

Định dạng Cú pháp Ví dụ
Mã Hex #RGGGBB p (color: # FF0000;}
Mã hex ngắn #RGB p (color: # 6A7;}
RGB% Rgb (rrr%, ggg%, bbb%) p (color: rgb (50%, 50%, 50%);}
RGB tuyệt đối Rgb (rrr, ggg, bbb) p (color: rgb (0,0,255);}
Từ khóa Aqua, đen, v.v ... P {màu: teal;}

Các định dạng này được giải thích chi tiết hơn trong các phần sau:

1. Màu CSS - Mã Hex

Hệ thập lục phân là một màu đại diện 6 chữ số. Hai chữ số đầu tiên (RR) đại diện cho một giá trị màu đỏ, hai giá trị tiếp theo là một giá trị màu xanh lá cây (GG), và giá trị cuối cùng là giá trị màu xanh (BB).

Giá trị thập lục phân có thể được lấy từ bất kỳ phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Jasc Paintshop Pro, hoặc thậm chí sử dụng Advanced Paint Brush.

Mỗi mã thập lục phân sẽ được đứng trước bởi một ký hiệu '#' hay bảng băm. Sau đây là các ví dụ để sử dụng ký hiệu Hexadecimal.

Màu Màu HEX
  # 000000
  # FF0000
  # 00FF00
  # 0000FF
  # FFFF00
  # 00FFFF
  # FF00FF
  # C0C0C0
  #FFFFFF

2. Màu CSS - Mã ngắn Hex

Đây là một dạng ngắn gọn của ký pháp sáu chữ số. Trong định dạng này, mỗi chữ số được sao chép để đạt được giá trị sáu con số tương đương. Ví dụ: # 6A7 trở thành # 66AA77.

Giá trị thập lục phân có thể được lấy từ bất kỳ phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Jasc Paintshop Pro, hoặc thậm chí sử dụng Advanced Paint Brush.

Mỗi mã thập lục phân sẽ được đứng trước bởi một ký hiệu '#' hay bảng băm. Sau đây là các ví dụ để sử dụng ký hiệu Hexadecimal.

Màu Màu HEX
  # 000
  # F00
  # 0F0
  # 0FF
  # FF0
  # 0FF
  # F0F
  #FFF

3. Màu CSS - Giá trị RGB

Giá trị màu này được chỉ định bằng cách sử dụng thuộc tính rgb () . Thuộc tính này lấy ba giá trị, một giá trị cho màu đỏ, xanh lá cây và màu xanh lam. Giá trị có thể là một số nguyên giữa 0 và 255 hoặc một phần trăm.

Chú ý: Tất cả các trình duyệt không hỗ trợ tài sản rgb () vì vậy bạn nên không sử dụng nó.

Sau đây là ví dụ để hiển thị ít màu sắc sử dụng các giá trị RGB.

Màu Màu RGB
  Rgb (0,0,0)
  Rgb (255,0,0)
  Rgb (0,255,0)
  Rgb (0,0,255)
  Rgb (255.25,0,0)
  Rgb (0,255,255)
  Rgb (255.0255)
  Rgb (192.192.192)
  Rgb (255,255,255)

4. Màu trình duyệt an toàn

Dưới đây là danh sách 216 màu được cho là an toàn nhất và màu sắc máy tính độc lập. Các màu này khác với mã hexa từ 000000 đến FFFFFF. Những màu này an toàn để sử dụng vì chúng đảm bảo rằng tất cả các máy tính sẽ hiển thị màu sắc chính xác khi chạy bảng màu 256 màu 

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Trên đây là bài viết của eLib.VN về mã màu trong CSS. Hi vọng bảng tổng hợp mã màu này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm việc và học tập.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM