Thẻ NoScript trong HTML

JavaScript là một ngôn ngữ mạnh mẽ mang lại sức sống cho trang web bằng các tính năng sự tương tác, do vậy, khi JavaScript bị vô hiệu hóa trong trình duyệt thì mọi thứ trở nên thật là buồn chán. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ xem xét việc thêm một phương án dự phòng với phần tử 

Thẻ NoScript trong HTML

1. Thẻ NoScript trong HTML

Thẻ HTML <noscript> hay thẻ noscript trong HTML được sử dụng để xác định một nội dung thay thế để hiển thị cho những người dùng đã vô hiệu hóa kịch bản từ trình duyệt và muốn truy cập vào trang web.

Thẻ <noscript> có thể được sử dụng bên trong các thẻ <head> và <body>.

Khi sử dụng thẻ noscript bên trong phẩn tử <head>, <noscript> phải chứa các thẻ <link>, <style>, và <meta>.

Văn bản bên trong phần tử <noscript> sẽ được hiển thị nếu trình duyệt của người sử dụng không hỗ trợ hoặc vô hiệu hóa script.

Ví dụ về thẻ noscript

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <script> 
   document.write("Welcome to eLib.VN") 
  </script> 
  <noscript>Sorry! Your browser does not support JavaScript.!</noscript>
 </body>
</html>

Kết quả:

TH1: Cho phép các trang web chạy JavaScript:

Welcome to eLib.VN

TH2: Không cho phép các trang web chạy JavaScript:

2. Sự khác nhau giữa HTML4 và HTML5

Trong HTML 4.01, thẻ <noscript> chỉ có thể sử dụng bên trong thẻ <body> nhưng trong HTML5 nó có thể được sử dụng bên trong thẻ <head> và <body>.

3. Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

XHTML không hỗ trở thẻ noscript

4. Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  Firefox  Opera  Safari
<noscript> Yes Yes Yes Yes Yes
 

Thẻ noscript hỗ trợ các thuộc tính chung và sự kiện trong HTML.

Trên đây là bài viết của eLib.VN về thẻ NoScript trong HTML. Thẻ noscript dùng để vô hiệu hóa javascript. Nếu JavaScript bị vô hiệu hóa thì nhiều trang web và các ứng dụng không thể hoạt động; có thể là hoàn toàn hoặc chỉ một phần. Bạn đọc cần lưu ý điều này để áp dụng cho phù hợp.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM