Thẻ Script trong HTML

Như chúng ta đã biết một website hiện nay không thể thiếu 3 thành phần là HTML, CSS và Javascript. Khi bạn nghĩ đến việc cải thiện tốc độ load trang web, bạn có lẽ sẽ thử việc tối ưu code backend, tối ưu câu truy vấn cơ sở dữ liệu,... Nhưng một trong những cách đơn giản nhất để cải thiện tốc độ load trang là thay đổi một chút cách trang web load các đoạn JavaScript sử dụng thẻ script trong trang của mình. Để tìm hiểu về thẻ script mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Thẻ Script trong HTML

1. Thẻ Script trong HTML

Thẻ HTML script hay thẻ script trong HTML được sử dụng để chỉ định kịch bản phía máy khách như JavaScript. Nó tạo điều kiện cho bạn đặt một kịch bản trong tài liệu HTML của bạn.

JavaScript được sử dụng để thao tác với hình ảnh, xác nhận form và nội dung động.

Khai báo thẻ script

<script> 
 // code javascript 
</script> 

2. Các thuộc tính của thẻ script trong HTML

Thuộc tính Mô tả Tương thích
src Chỉ định URL của file kịch bản từ bên ngoài. HTML 4.01, HTML5
type chỉ định loại phương tiện của kịch bản. HTML 4.01
async Nó là một giá trị boolean xác định rằng kịch bản được thực hiện không đồng bộ. HTML5
defer Nó là một giá trị boolean được sử dụng để chỉ ra rằng kịch bản được thực hiện sau khi tài liệu đã được phân tích cú pháp. HTML 4.01, HTML5

3. Cách dùng thẻ script

Có hai cách sử dụng thẻ HTML script

 • Nhúng mã script
 • Liên kết đến file script

Nhúng mã script

Thẻ script có thể được sử dụng bên trong thẻ <body> hoặc <head> để nhúng mã script. Hãy xem ví dụ sau về việc sử dụng thẻ script bên trong HTML body.

<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8"/>
 </head>
 <body>
  <script type="text/javascript"> 
   document.write("JavaScript là một ngôn ngữ đơn giản!"); 
  </script> 
 </body>
</html>

Kết quả:

Hãy xem ví dụ sau về việc sử dụng thẻ script bên trong HTML head.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript"> 
   function msg(){ 
    alert("Hello World!"); 
   } 
  </script> 
 </head>
 <body>
  <p>Welcome to Javascript</p>
  <form> 
   <input type="button" value="click here" onclick="msg()"/> 
  </form>
 </body>
</html>
Kết quả:

Click button click here

Liên kết đến file script

Thẻ script trong HTML có thể được sử dụng để liên kết file kịch bản bên ngoài bằng thuộc tính src. Nó chỉ được sử dụng trong thẻ <head>.

Ví dụ:

<script type="text/javascript" src="message.js" />

4. Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  Firefox  Opera  Safari
<script> Yes Yes Yes Yes Yes

Trên đây là bài viết của eLib.VN về thẻ Script trong HTML. Với những thuộc tính script có thể giúp bạn cải thiện tới 40% tốc độ load web và mang lại trải nghiệm tốt hơn với người sử dụng. Chúc các bạn thành công!

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM