Thẻ HR trong HTML

Để kẻ một đường ngang trong HTML, ta dùng lệnh Hr, và vì nó là một thẻ đơn nên không có thẻ đóng (end tag) giống như các bạn thẻ không giống. Để tìm hiểu về cú pháp, cũng như công dụng thẻ hr, mời bạn đọc cùng eLib.VN tham khảo bài viết dưới đây.

Thẻ HR trong HTML

1. Thẻ HR trong HTML

Thẻ HTML <hr> hay thẻ hr trong HTML được sử dụng để vẽ đường kẻ ngang trong HTML. Nó được sử dụng để phân tách cách chủ đề trong một trang web. Nó cũng được gọi là quy tắc đường kẻ ngang (Horizontal Rule) trong HTML.

Ví dụ:

<h2>HTML</h2> 
<p>HTML là ngôn ngữ mô tả trang web.</p> 
<hr/> 
<h2>Thẻ HR</h2> 
<p>Thẻ HR được sử dụng để vẽ đường kẻ ngang.<p> 

Kết quả:

HTML

HTML là ngôn ngữ mô tả trang web.

HR Tag

Thẻ HR được sử dụng để vẽ đường kẻ ngang.

2. Thêm thuộc tính cho đường ngang

Bạn có thể thêm thuộc tính cho dòng ngang, chẳng hạn như chiều dài, rộng, màu sắc và căn chỉnh. Hãy sử dụng những mã dưới đây theo sau thẻ "hr" trong dấu ngoặc mã. Bạn có thể thêm nhiều thuộc tính trong một dấu ngoặc bằng cách phân định bằng khoảng cách.

  • Nhập <hr size="#"> để thay đổi độ dày của dòng. Thay dấu # bằng thông số độ dày (ví dụ: size="10").
  • Nhập <hr width="#"> để thay đổi độ rộng của dòng. Thay dấu # bằng số pixel hoặc phần trăm của độ rộng trang (ví dụ: width="200" hoặc width="75%").
  • Nhập <hr color="#"> để thay đổi màu sắc của dòng. Thay dấu # bằng tên hoặc mã thập lục phân của màu (ví dụ: color="red" hoặc color="#FF0000")
  • Nhập <hr align="#"> để căn chỉnh dòng. Thay dấu # bằng "right" (sang phải), "left" (sang trái) hoặc "center" (giữa). Ví dụ: <hr width="50%" align="center">).

3. Thẻ HR trong HTML và XHTML

Thẻ hr trong HTML không cần phải đóng thẻ, còn trong XHTML thì phải đóng thẻ.

4. Trình duyệt hỗ trợ

Chrome Firefox IE Opera Safari Android
Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM