Liên kết CSS với HTML

Các liên kết (Link) là một trong các thành phần quan trọng của một trang. CSS giúp bạn thiết lập kiểu dáng cho liên kết và làm nổi bật các trạng thái của liên kết. Để tìm hiểu về liên kết css với html, mời bạn đọc cùng eLib.VN tham khảo bài viết dưới đây.

Liên kết CSS với HTML

CSS được thêm vào các trang HTML để định dạng trang web theo quy tắc CSS. Có ba cách để liên kết CSS với HTML.

 • CSS nội tuyến (Inline CSS)
 • CSS nội bộ (Internal CSS)
 • CSS bên ngoại (External CSS)

1. CSS nội tuyến (Inline CSS)

CSS nội tuyến (inline) được sử dụng để áp dụng CSS trên một dòng hoặc một phần tử. Để sử dụng CSS nội tuyến, bạn phải sử dụng thuộc tính style cho thẻ có liên quan.

Cú pháp:

<htmltag style="cssproperty1:value; cssproperty2:value;"> </htmltag>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
	<h2 style="color: red; margin-left: 40px;">
  CSS nội tuyến áp dụng cho thẻ heading này.
 </h2>
	<p>Thẻ p này không bị ảnh hưởng.</p>
</body>

</html>
Ouput:

Sự bất lợi của CSS nội tuyến

 • Bạn không thể sử dụng dấu nháy kép '"' bên trong CSS nội tuyến. Ví nếu bạn dùng dấu nháy kép thì trình duyệt sẽ hiểu đó là dấu kết thúc thuộc tính style.
 • CSS nội tuyến không được tái sử dụng.
 • CSS nộ tuyến khó khăn trong việc chỉnh sửa vì chúng không được lưu trữ ở một nơi.
 • Không thể tạo các pseudo-code và pseudo-class với CSS nội tuyến.
 • CSS nội tuyến không lợi dụng bộ nhớ cache của trình duyệt.

2. CSS nội bộ (Internal CSS)

Nội bộ CSS được sử dụng để áp dụng CSS trên một tài liệu hoặc trang. Nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố của trang. Nó được viết bên trong thẻ <style> trong phần <head> của html.

Ví dụ 1:

<style>
	p {
	  color:blue
	 }
</style>

Ví dụ 2:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<style>
		body {
		 background-color: linen;
		}
		
		h2 {
		 color: red;
		 margin-left: 80px;
		}
	</style>
</head>

<body>
	<h2>CSS nội bộ áp dụng cho thẻ heading này.</h2>
	<p>Thẻ p này không bị ảnh hưởng.</p>
</body>

</html>

Ouput:

3. CSS bên ngoài (External CSS)

CSS bên ngoài được sử dụng để áp dụng CSS trên nhiều trang. Ở đây, chúng ta viết tất cả các mã CSS trong một tệp css. Phần mở rộng của nó phải là .css ví dụ style.css.

Ví dụ:

File: style.css

body {
 background-color: lightblue;
}
h1 {
 color: navy;
 margin-left: 20px;
}

Bạn cần phải liên kết file style.css này với các trang html như sau:

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
</head>
<body>
 <h1>Liên kết với tập tin CSS bên ngoài.</h1>
 <p>Màu nền là lightblue.</p>
</body>
</html>

Ouput:

Thẻ <link> phải được sử dụng trong phần <head> của html.

4. Ghi đè quy tắc CSS

Dưới đây là các quy tắc để ghi đè quy tắc CSS.

 • Bất kỳ CSS nội tuyến nào cũng có ưu tiên cao nhất. Vì vậy, nó sẽ ghi đè bất kỳ quy tắc được định nghĩa trong thẻ <style> ... </ style> hoặc các quy tắc được định nghĩa trong bất kỳ tập tin CSS bên ngoài.

 • Bất kỳ quy tắc nào được định nghĩa trong thẻ <style> ... </ style> sẽ ghi đè các quy tắc được định nghĩa trong bất kỳ tập tin CSS bên ngoài.

 • Bất kỳ quy tắc nào được định nghĩa trong tập tin CSS bên ngoài đều có mức độ ưu tiên thấp nhất và các quy tắc được xác định trong tệp này sẽ chỉ được áp dụng khi hai quy tắc trên không áp dụng.

Trên đây là bài viết của eLib.VN về Liên kết css với html. Chúng tôi hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc, giúp bạn đọc vận dụng và kết hợp giữa css và html. Chúc các bạn thành công!

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM