Thẻ b trong HTML

Thẻ là một trong những thẻ cơ bản nhất của HTML. Chúng được dùng ở khắp mọi nơi để tạo hiệu ứng in đậm chữ.  Ở bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về định nghĩa, tác dụng và cách dùng thế nào cho thẻ b trong HTML.

Thẻ b trong HTML

1. Thẻ <b> trong HTML

Thẻ HTML <b> hay thẻ b trong HTML được sử dụng để hiển thị chữ in đậm .

2. Sự khác nhau giữa các thẻ HTML <b> và <strong>

Thẻ <b> là thẻ thể hiện nội dung rõ ràng, minh bạch, còn thẻ <strong> là một thẻ ngữ nghĩa. Thẻ <strong> bổ sung thêm ý nghĩa ngữ nghĩa cho tài liệu HTML.

Thẻ strong được khuyến cáo sử dụng hơn thay vì thẻ b.

3. Ví dụ về thẻ b trong HTML

<p> Xin chào các bạn, <b> Đây là dòng chữ đậm.</b></p>

Kết quả:

Xin chào các bạn, Đây là dòng chữ đậm.

Lưu ý: Theo đặc điểm kỹ thuật của HTML5, chỉ nên sử dụng thẻ b nếu không có thẻ nào khác thích hợp. Ví dụ: Nếu bạn muốn viết một tiêu đề, bạn phải sử dụng thẻ tiêu đề <h1> to <h6>. Báo cáo quan trọng phải được biểu thị trong thẻ <strong>.....</strong>, và văn bản bạn muốn đánh dấu hoặc highlight phải được đặt trong thẻ <mark>...</mark> tag.

4. Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  Firefox  Opera  Safari
<b> Yes Yes Yes Yes Yes

Thẻ b hỗ trợ các thuộc tính chung và sự kiện trong HTML.

Trên đây là bài viết của eLib.VN về thẻ b trong HTML. Thẻ <b> được dùng để gây sự chú ý của người đọc với nội dung cần nhấn mạnh, nội dung ở đây không phải là nội dung đặc biệt quan trọng. Cần phân biệt giữa thẻ <b> và thẻ <strong> trong HTML vì kết quả của nó khá giống nhau.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM