Đồ án: Khách sạn Hòn Dáu

Đồ án Khách sạn Hòn Dáu có kết cấu 4 chương. Trong đó chương 1 phân tích hiện trạng khu đất; chương 2 tìm hiểu về quy mô công trình; chương 3 đưa ra các giải pháp và phương án kiến trúc ; chương 4 nghiên cứu về thuyết minh kết cấu

Đồ án: Khách sạn Hòn Dáu

1. Mở đầu

1.1 Những hiểu biết về khách sạn

Sự hình thành và phát triển khách sạn

Khách sạn và các chức năng cơ bản

Phân loại khách sạn

Phân hạng khách sạn

Đặc điểm của khách sạn du lịch

1.2 Lý do chọn đề tài và hướng nghiên cứu

Lý do chọn đề tài

Hướng nghiên cứu

Mục tiêu đề tài

2. Nội dung

2.1 Phân tích hiện trạng khu đất

Vị trí xây dựng công trình

Điều kiện tự nhiên

2.2 Quy mô công trình

Khách sạn có quy mô khoảng 170 phòng, tiêu chuẩn 4 sao

Khối ngủ

Khối công cộng

Khối hành chính,quản trị,kỹ thuật(nằm trong khối văn phòng cho thuê)

2.3 Các giải pháp và phương án kiến trúc

Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng

Các phương án thiết kế

2.4 Thuyết minh kết cấu

Giải pháp kết cấu cơ bản cho công trình

Vật liệu sử dụng cho công trình

3. Kết luận

Khách sạn du lịch biển là một đề tài không mới nhƣng giúp cho bộ mặt của Đồ Sơn thêm phát triển trong việc mở rộng du lịch cho du khách thăm quan trong và ngoài nước. Trong quá trình nghiên cứu đồ án em cũng tìm hiểu thêm về du lịch Đồ Sơn và các điều kiện du lịch nói chung, các đặc trƣng của thiên nhiên. Tuy nhiên những nét đặc sắc của biển Đồ Sơn là rất phong phú nên em chƣa thể nghiên cứu và tìm hiểu được hết để đưa vào trong đồ án tốt nghiệp này. Trong quá trình nghiên cứu đồ án không tránh khỏi những thiếu sót mà kinh nghiệm bản thân em chưa giải quyết được. Em rất mong có được sự chỉ dạy của các thầy cô để em ngày càng hoàn thiện vốn kiến thức của bản thân cũng như kiến thức chuyên môn về kiến trúc.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyên lý thiết kế khách sạn Biên soạn : TS .KTS Tạ Trường Xuân

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 5065 :1990

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 4391 :1986

Tiêu chuẩn xếp hạng sao

Tổng cục Du Lịch

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên--

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM