Đồ án: Khu vui chơi sáng tạo thiếu nhi Hải Phòng

Đồ án Khu vui chơi sáng tạo thiếu nhi Hải Phòng có kết gồm 2 chương. Trong đó chương 1 trình bày về địa điểm xây dựng và yếu tố quy hoạch; chương 2 nghiên cứu về nội dung hoạt động của đồ án

Đồ án: Khu vui chơi sáng tạo thiếu nhi Hải Phòng

1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

Hải Phòng là một thành phố cảng và công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam và là một thành phố biển nằm trong Vùng duyên hải Bắc Bộ, cũng là 1 trong 28 tỉnh/thành phố duyên hải .

1.2 Sự cần thiết của đồ án

Ta thấy rằng trẻ em đang thiếu không gian vui chơi giải trí lành mạnh . Đặc biệt là ở 1 thành phố lớn như Hải Phòng . Khu vui chơi giải trí hiện nay vẫn rất ít và chưa được đầu tư đúng mức. Các em đang rất cần riêng cho mình một khu vui chơi để giải trí , vui đùa sau giờ học căng thẳng

1.3 Những cơ sở để thực hiện đồ án

Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp của khoa Kiến Trúc , trường Đại học Dân Lập Hải Phòng về đề tài thiết kế đồ án tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Húờng , lớp XD1401K.

Căn cứ vào bình đồ khảo sát địa hình hiện trạng thành phố Hải Phòng .

Căn cứ vào Tổng mặt bằng Quy hoạch thành phố Hải Phòng.

2. Nội dung

2.1 Địa điểm xây dựng và yếu tố quy hoạch

Địa điểm xây dựng

Đặc điểm khu đất xây dựng

2.2 Nội dung hoạt động

Số công trình

Nội dung hoạt động số công trình

Nội dung hoạt động

Nội dung xây dựng công trình

Giải pháp xây dựng công trình

  • Giái pháp kiến trúc
  • Giải pháp kết cấu
  • Giải pháp thi công

3. Kết luận

Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của khu vui chơi sáng tạo thiếu nhi Hải Phòng , là nơi các em thiếu nhi đến vui chơi và tham gia các câu lạc bộ,hoạt động nghệ thuật , vui chơi sáng tạo .Công trình phải thể hiện được sự năng động và ấn tượng với mọi người về quy mô cũng như hình thức kiến trúc Bố cục các khối nhà sao cho đạt hiệu quả cao nhất về sử dụng. Quy hoạch tổng mặt bằng đơn giản , sạch sẽ mà vẫn có cảnh quan đẹp, hiệu quả sử dụng trong và ngoài đều hợp lý .

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên--

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM