Đồ án: Quy hoạch chi tiết 1-500 khu nghỉ dưỡng bản Hồng Lưu, tỉnh Điện Biên

Đồ án Quy hoạch chi tiết 1-500 khu nghỉ dưỡng bản Hồng Lưu, tỉnh Điện Biên có kết cấu gồm 3 chương. Trong đó chương 1 trình bày về đặc điểm tự nhiên và hiện trạng khu đất nghiên cứu, chương 2 nêu lên các chỉ tiêu kỹ thuật của đồ án, Chương 3 trình bày về bố cục quy hoạch kiến trúc

Đồ án: Quy hoạch chi tiết 1-500 khu nghỉ dưỡng bản Hồng Lưu, tỉnh Điện Biên

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch

Khu du lịch sinh thái Bản Hồng Lứu Phường Noong Bua là khu có cảnh quan đẹp, có Hồ nước... có các vùng đồi thoải và có các Bản người Thái sống xung quang rất phù hợp với việc thiết kế khu sinh thái nghỉ dưỡng, tạo động lực phát triển mạng lưới dịch vụ nghỉ dưỡng phiá đông nam thành phố Điện Biên. Tạo quỹ đất tái định cư và nghỉ dưỡng, hành hương tín ngưỡng cho khu Bản làng các dân tộc. Hoà trong tiến trình đổi mới và định hướng phát triển của tỉnh Điện Biên. Với mục tiêu: công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường sống bền vững đặc biệt đối với vùng Tây Bắc - vùng biên giới Việt Lào.

1.2 Các căn cứ pháp lý để thực hiện quy hoạch

Luật xây dựng số 16/2003/QH11/ đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 4 thông qua

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

1.3 Mục tiêu

Cụ thể hoá đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ dược phê duyệt theo NĐ 1733 QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2011 về việc QHC xây dựng thành phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên đến năm 2030 tầm nhỡn 2050

Làm cơ sở pháp lý cho việc lập dự án xây dựng và quản lý xây dựng khu du lịch sinh thái Bản Hồng Lứu Phường Noong Bua

Tăng quỹ nhà ở mới, giải quyết nhu cầu nhà ở tái định cư cho Thành phố, nâng cao chất lượng sống đô thị.

2. Nội dung

2.1 Vị trí địa lí, phân tích đánh giá khu đất

Vị trí

Đặc điểm điều kiện tự nhiên

Hiện trạng

Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan

2.2 Các chỉ tiêu kỹ thuật của đồ án

Quy mô đất

Quy mô dân số

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

2.3 Bố cục quy hoạch kiến trúc

Quan điểm thiết kế

Cơ cấu quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất

Các hạng mục công trình dự kiến xây mới trong Khu du lịch

Giải pháp tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc

Quy hoạch hệ thống hạ tầng

3. Kết luận

Đồ án đã  hoàn thành được những nhiệm vụ sau:

Khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật - xã hội

Lập quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan

Lập quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, san nền thoát nước, cấp nước, cấp điện, thoát nước bẩn vệ sinh môi trường

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên--

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM