Đồ án: Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc bộ

Đồ án Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc bộ có kết cấu 4 chương. Trong đó chương 1 nghiên cứu về quy mô đồ án; chương 2 tìm hiểu về khu đất xây dựng; chương 3 trình bày về quy hoạch mặt bằng tổng thể; chương 4 đưa ra các kiến trúc công trình

Đồ án: Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc bộ

1. Mở đầu

1.1 Đề tài

Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu vùng duyên hải bắc bộ

1.2 Làm rõ các khái niệm

Đào tạo: Đào tạo đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người học lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kĩ năng, nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc nhất định

Xuất khẩu lao động: Là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài

1.3 Lý do chọn đề tài

Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu vùng duyên hải bắc bộ là một đề tài thực tế và có tính đa dạng, tính thời sự, xã hội tốt. Mang lại nhiều lợi ích của việc xuất khẩu lao động

2. Nội dung

2.1 Quy mô đồ án

Số lượng lao động dự kiến đào tạo mỗi năm

Thị trường xuất khẩu và các ngành nghề đào tạo

 Các ngành nghề đào tạo

 Tính chất công trình và cơ sở thiết kế

2.2 Khu đất xây dựng

Vị trí khu đất

Điều kiện tự nhiên

 Nhận xét

2.3 Quy hoạch mặt bằng tổng thể

Sơ đồ công năng

 Các phương án quy hoạch tổng mặt bằng

2.4 Kiến trúc công trình

Các hạng mục công trình yêu cầu 

Khối học tập + hành chính

Khối phục vụ sinh hoạt

Khối rèn luyện thể chất

3. Kết luận

Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu vùng duyên hải bắc bộ là trung tâm đào tạo, dạy nghề cho lực lượng lao động xuất khẩu ra nước ngoài và là 1 trong những trung tâm có chức năng tương tự trong cả nước.được đặt tại thành phố Hải Phòng

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên--

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM