Đồ án: Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Hồng

Đồ án Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Hồng có kết cấu gồm 4 chương.  Trong đó chương 1 trình bày về quy mô đồ án, chương 2 trình bày về khu đất xây dựng, chương 3 trình bày về quy hoạch mặt bằng tổng thể, chương 4 trình bày về kiến trúc công trình 

Đồ án: Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Hồng

1. Mở đầu

1.1 Đề tài

Đề tài: trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu vùng đồng bằng sông hồng

1.2 Làm rõ các khái niệm

Đào tạo: Đào tạo đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người học lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kĩ năng, nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc nhất định. Khái niệm đào tạo thường có nghĩa hẹp hơn khái niệm giáo dục, thường đào tạo đề cập đến giai đoạn sau, khi một người đã đạt đến một độ tuổi nhất định, có một trình độ nhất định.

Xuất khẩu lao động: Là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác

1.3 Lý do chọn đề tài

Cần thiết phải có những trung tâm không chỉ đào tạo lực lượng lao động có chất lượng, nâng cao vị thế của lao động Việt Nam trên thị trường Quốc tế mà còn là cơ sở uy tín về việc xuất khẩu lao động để người lao động muốn ra nước ngoài làm việc yên tâm tìm đến. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG sẽ là 1 trong những trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó

2. Nội dung

2.1 Quy mô đồ án

Số lượng lao động dự kiến đào tạo mỗi năm

Thị trường xuất khẩu và các ngành nghề đào tạo

Tính chất công trình và cơ sở thiết kế

2.2 Khu đất xây dựng

Vị trí khu đất.

Điều kiện tự nhiên.

Nhận xét.

2.3 Quy hoạch mặt bằng tổng thể

Sơ đồ công năng.

Các phương án quy hoạch tổng mặt bằng

Quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phương án chọn

2.4 Kiến trúc công trình

Các hạn bày về g mục công trình yêu cầu

Khối học tập

Khối hành chính

Khối phục vụ sinh hoạt

.Khối rèn luyện thể chất

3. Kết luận

 Đào tạo lao động xuất khẩu là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên--

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM