Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (tiếp theo)

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 7 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (tiếp theo). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi (tiếp theo)

3. Giải bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát lược đồ trên em hãy:

Lược đồ phân bố dân cư Châu Á

Nhận xét về sự phân bố dân cư châu Á................................

Khu vực nào đông dân.........................................................

Khu vực nào thưa dân..........................................................

Phương pháp giải

Dựa vào bảng chú giải trong lược đồ đã cho để nhận xét:

- Khu vực đông dân: Đông Á, Đông Nam Á,...

- Khu vực thưa dân: Khu vực nội địa, Tây Á,...

Hướng dẫn giải

Sự phân bố dân cư châu Á: Dân cư châu Á phân bố không đồng đều.

- Khu vực đông dân: Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

+ Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

+ Đông Nam Á: In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan.

+ Nam Á: Ân Độ, Pa-kit-xtan, Băng-la-đét.

- Khu vực thưa dân: Khu vực nội địa, Tây á, Tây Nam Á và Bắc Á.

4. Giải bài 4 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 7

Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên một số đô thị trên 8 triệu dân, đô thị từ 5 – 8 triệu dân.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích lược đồ kết hợp với lược đồ các nước châu Á để xác định:

- Đô thị trên 8 triệu dân

- Đô thị từ 5 – 8 triệu dân

Hướng dẫn giải

Lược đồ phân bố dân cư Châu Á

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM