Soạn bài Hồi trống Cổ Thành Ngữ văn 10 đầy đủ

Mời các em tham khảo bài soạn Hồi trống Cổ Thành dưới đây để có thể nắm được những kiến thức cơ bản trong bài. Nội dung bài này đã được biên soạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Mời các em tham khảo bài soạn dưới đây nhé. Chúc các em học tập tốt.

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành Ngữ văn 10 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 79 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công vì:

- Trương Phi là một con người ngay thẳng, không chấp nhận bất cứ một sự quanh co, giả dối nào.

- Tưởng Quan Công hàng Tào Tháo.

- Trương Phi nghĩ Quan Công không còn trung tín, phản bội lời thề, phụ nghĩa “vườn đào”.

2. Soạn câu 2 trang 79 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

- Đoạn trích có tên là Hồi trống cổ thành bởi nó mang những biểu tượng nghệ thuật:

+ Biểu dương tính trung nghĩa của Trương Phi.

+ Ca ngợi tình nghĩa anh em của Lưu, Quan, Trương.

+ Hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ an

- Tạo nên không khí chiến trận hào hùng, ý vị hấp dẫn đặc biệt của Tam quốc.

3. Soạn câu 3 trang 79 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

 Ý kiến trên không đúng hoàn toàn

- Lí do:

+ Khi Trương Phi thiếu bình tĩnh vừa nhận tin báo đã múa xà mâu muốn đâm Quan Công đó là nóng nảy do cá tính gàn dở

+ Khi mối nghi ngờ bất phân định, Trương Phi muốn Quan Công tự thanh minh cho mình bằng hành động đó là sự nóng nảy muốn biết sự thực, phải trái.

- Trương Phi là người suy nghĩ thiếu chín chắn.

- Tính cách cương trực của Trương Phi có mặt tốt là thẳng thắn nhưng khiến cho hành động lỗ mãng và thô bạo.

- Là người không chịu được những quanh co nên trước mọi hồ nghi Trương Phi mong muốn làm rõ trắng, đen, phải, trái.

4. Soạn câu 4 trang 79 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

- Chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống làm nên ý vị Tam quốc và thú vị vì:

+ Hồi trống giục lên mang đến không khí trận mạc, là điều kiện để Quan Công minh chứng lòng trung nghĩa, gan dạ của mình

+ Hồi trống giục còn thể hiện tính cách bộc trực của Trương Phi

+ Làm cho đoạn văn đậm đà không khí chiến trận và khí phách anh hùng, đậm đà "ý vị Tam quốc

5. Soạn câu 1 luyện tập trang 79 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

Tính cách nóng nảy của Trương Phi bộc lộ qua những chi tiết sau:

- Chi tiết đầu tiên là về diện mạo: “mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược”.

- Tiếp đến là lời nói: “hò hét như sấm”, “hầm hập quát”, “nổi giận nói”, gọi Quan Công là “mày”.

- Bên cạnh đó là hành động: “múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công”, “hăm hở xông lại đâm Quan Công”, “thẳng cánh đánh trống”.

6. Soạn câu 2 luyện tập trang 79 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

- Quan Công:

+ Trung nghĩa, khiêm nhường, vẫn nhũn nhặn xưng huynh đệ, cố gắng giải thích,

+ Có tấm lòng son sắt vì lí tưởng.

- Trương Phi:

+ Nóng nảy, cương trực vẫn thận trọng cũng khác hẳn sự giản đơn trong suy nghĩ hàng ngày.

+ La một dũng tướng, một anh hùng lừng lẫy của Tam Quốc.

Ngày:25/12/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM