Soạn bài Lập dàn ý bài văn nghị luận Ngữ văn 10 đầy đủ

Xin mời các em tham khảo bài soạn Lập dàn ý bài văn nghị luận. Nội dung bài này đã được eLib biên soạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt!

Soạn bài Lập dàn ý bài văn nghị luận Ngữ văn 10 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 90 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

a. Xác định luận đề

- Luận đề: Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới.

- Quan điểm đó xác đáng, cần tán thưởng và làm theo.

b. Xác định các luận điểm

- Sách là sản phẩm tinh thần của con người, ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội

- Sách mở rộng trước mắt mỗi chúng ta những chân trời mới

- Từ ý nghĩa đó, mỗi chúng ta cần có thái độ đúng đối với sách và việc đọc sách.

c. Tìm luận cứ cho các luận điểm

- Luận điểm 1

+ Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.

+ Sách là kho tàng tri thức của nhân loại.

- Luận điểm 2:

+ Sách giúp ta hiểu biết mọi lĩnh vực về thế giới tự nhiên, xã hội.

+ Sách giúp ta vượt qua thời gian, không gian.

+ Sách là người bạn gần gũi, giúp ta tự hoàn thiện về nhân cách của mình.

- Luận điểm 3:

+ Nên đọc và làm theo các loại sách tốt, phê phán sách có hại.

+ Tạo thói quen, hứng thú đọc và học theo các sách có nội dung tốt.

+ Kết hợp học những điều hay trong sách với trong thực tế cuộc sống.

2. Soạn câu 2 trang 90 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

a. Mở bài

- Giới thiệu và nêu vai trò, tác dụng của sách trong đời sống

- Dẫn câu nói của Go-rơ-ki

b. Thân bài

- Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu con người

+ Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.

+ Sách là kho tàng tri thức của nhân loại

- Sách mở rộng trước mắt mỗi chúng ta những chân trời mới

+ Sách giúp ta hiểu biết mọi lĩnh vực về thế giới tự nhiên, xã hội.

+ Sách giúp ta vượt qua thời gian, không gian.

+ Sách là người bạn gần gũi, giúp ta tự hoàn thiện về nhân cách của mình.

- Mỗi chúng ta cần có thái độ đúng đối với sách và việc đọc sách

+ Nên đọc và làm theo các loại sách tốt, phê phán sách có hại.

+ Tạo thói quen, hứng thú đọc và học theo các sách có nội dung tốt.

+ Kết hợp học những điều hay trong sách với trong thực tế cuộc sống

c. Kết bài:

- Nhấn mạnh, mở rộng vấn đề

3. Soạn câu 1 luyện tập trang 91 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

Bổ sung các ý còn thiếu

+ Mối quan hệ giữa tài và đức trong mỗi con người.

+ Trong quá trình rèn luyện, cần phải phấn đấu để hướng tới sự hoàn thiện cả tài và đức.

Lập dàn ý

a. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận

b. Thân bài

- Hiểu lời dạy của Bác như thế nào?

+ Giải thích khái niệm tài và đức.

+ Tại sao có tài mà không có đức là người vô dụng?

+ Tại sao có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó?

+ Mối quan hệ giữa tài và đức trong mỗi con người?

- Vận dụng lời dạy của Bác như thế nào?

+ Lời dạy của Bác có ý nghĩa sâu sắc đối với việc rèn luyện, tu dưỡng của từng cá nhân.

+ Bản thân vận dụng lời dạy của Bác như thế nào?

c. Kết bài

- Khẳng định lại ý nghĩa, giá trị và sức ảnh hưởng từ lời dạy của Bác

4. Soạn câu 2 luyện tập trang 91 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

a. Mở bài

- Giới thiệu vấn đề nghị luận

b. Thân bài

- Giải thích:

+ Cái khó: khó khăn, trở ngại, khúc mắc, rắc rối

+ Bó: cản trở, hạn chế, trói buộc, bao vây

+ Cái khôn: suy nghĩ, sáng tạo.

⇒ Những khó khăn trong cuộc sống có thể hạn chế sự phát huy tài năng và sức sáng tạo của con người.

- Bình luận:

+ Mặt đúng:

  • Sự phát triển chủ quan chịu ảnh hưởng hoàn cảnh khách quan

  • Hoàn cảnh tiêu cực, chủ quan kém phát triển.

+ Mặt chưa đúng: chưa đánh giá đúng mức sự chủ động, ý chí, nghị lực chủ quan của con người.

- Chứng minh:

+ Trong công việc, cần tính đến những khó khăn khách quan để tìm cách khắc phục, chứ không nản chí, đầu hàng, phụ thuộc.

+ Nâng cao tinh thần, ý chí khắc phục khó khăn

+ Càng khó khăn càng quyết tâm khắc phục.

- Dẫn chứng

+ "Cái khó ló cái khôn" (Tục ngữ).

+ "Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh lúc đó thép sẽ vô cùng cứng rắn và không hề biết sợ" (N.Ô-xtrốp-xki).

+ thành công của Hồ Chí Minh, trong cuộc sống

- Mở rộng: cần chống lại tư tưởng chủ quan, duy ý chí, xem thường hoàn cảnh

c. Kết bài

- Đánh giá chung về câu tục ngữ.

Ngày:26/12/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM