Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 1

Phần Lesson 1 - Unit 1 giới thiệu đến các em tên và lá cờ chỉ các quốc gia trên thế giới. Với bài đọc trong bài, các em sẽ được ghi nhớ các nhân vật, tên cũng như lá cờ chỉ các quốc gia này. Mời các em theo dõi bài học.

Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 1 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Korea (Hàn Quốc)

Viet Nam (Việt Nam)

Mexico (Mê-xi-cô)

Thailand (Thái Lan)

Australia (Úc)

the U.S.A (Mỹ)

Brazil (Bra-xin)

2. Task 2 Unit 1 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Holly: Các em họ của chúng ta ở đâu?

Max: Anh không biết.

2. Holly: Những người đó đến từ đâu vậy?

Max: Họ không phải đến từ Úc. Họ đến từ Mexico. Nhìn lá cờ kìa.

3. Holly: Nhìn kìa! Họ là em họ của chúng ta sao?

Max: Không, Holly. Họ đến từ Việt Nam. Nhìn cờ của họ kìa. Họ hàng của chúng ta đến từ Úc.

4. Amy: Nhìn phía sau này Holly! Em là Amy và đây là Leo.

Leo: Chúng em là em họ của anh. Rất vui được gặp mọi người.

3. Practice

Fill in the gap with a correct letter (Điền vào chỗ trống một chữ cái đúng)

1. Austral_a

2. Ko_ean

3. Me_ico

4. Thailan_

5. B_azil

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới chỉ tên các quốc gia:

  • Korea (Hàn Quốc)
  • Viet Nam (Việt Nam)
  • Mexico (Mê-xi-cô)
  • Thailand (Thái Lan)
  • Australia (Úc)
  • the U.S.A (Mỹ)
  • Brazil (Bra-xin)
Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM