Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 3

Phần Lesson 3 - Unit 1 giới thiệu đến các em cách hỏi và trả lời về nơi đến của một người cũng như tuổi của người đó và cung cấp một bài hát sôi động giúp các em ghi nhớ thật tốt điểm ngữ pháp mới. Mời các em theo dõi bài học.

Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 1 Lesson 3

Choose a boy or a girl. Ask and answer. (Chọn một chàng trai hoặc một cô gái. Hỏi và trả lời)

Tạm dịch:

- Đó là một cô gái đúng không?

- Đúng vậy.

- Cô ấy đến từ đâu?

- Cô ấy đến từ Việt Nam.

- Cô ấy bao nhiêu tuổi?

- Cô ấy tám tuổi.

- Đó là Linh.

Guide to answer

- Is it a boy?

- Yes, it is.

- Where is he from?

- He's from Korea.

- How old is he?

- He's ten.

- It's Jae-won.

Tạm dịch:

- Đó là một chàng trai đúng không?

- Đúng vậy.

- Cậu ấy đến từ đâu?

- Cậu ấy đến từ Nhật Bản.

- Cậu ấy bao nhiêu tuổi?

- Cậu ấy mười tuổi.

- Đó là Jae-won

2. Task 2 Unit 1 Lesson 3

Write a bout three people. (Viết về ba người)

Linh is eight. She's from Viet Nam. Jae-won is …

Guide to answer

Linh is eight. She's from Viet Nam. Jae-won is ten. He's from Korea. Jack is ten. He's from the U.S.A.

Tạm dịch

Linh tám tuổi. Cô ấy đến từ Việt Nam. Jae-won mười tuổi. Cậu ấy đến từ Nhật Bản. Jack mười tuổi. Cậu ấy đến từ Mỹ.

3. Task 3 Unit 1 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ Bra-xin. Rất vui khi gặp bạn.

Xin chào, xin chào.

Rất vui khi gặp bạn.

Đây là bạn của mình.

Cậu ấy đến từ Mỹ.

Xin chào, xin chào.

Hôm nay bạn thế nào?

Bạn đến từ đâu?

Mình đến từ ___.

Xin chào, xin chào.

Hôm nay bạn thế nào?

4. Task 4 Unit 1 Lesson 3

Sing and do (Hát và thực hiện theo lời bài hát)

5. Practice

Match the flag with the country (Nối lá cờ với tên đất nước)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ: 

- Cấu trúc hỏi và trả lời về nơi đến của một người:

  • Where is he/ she from? (Cậu ấy/ Cô ấy đến từ đâu?)
  • He's/ She's from + tên nước. (Cậu ấy/ Cô ấy đến từ...)

- Cấu trúc hỏi và trả lời về tuổi của một người:

  • How old is he/ she? (Cậu ấy/ Cô ấy bao nhiêu tuổi?)
  • He's/ She's + tuổi. (Cậu ấy/ Cô ấy...tuổi.)

- Lời bài hát "Where are you from?"

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM