Unit 4 lớp 4: We're having fun at the beach! - Lesson 4

Mời các em đến với phần Lesson 4 - Unit 4 để cùng học cách phát âm "all" và mở rộng thêm vốn từ vựng với các từ mới chứa âm "all". Với các bài tập khác nhau, các em sẽ nắm được cách phát âm mới này.

Unit 4 lớp 4: We're having fun at the beach! - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 4 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Script:

ball: bóng

mall: trung tâm mua bán

wall: tường

tall: cao

small: nhỏ

2. Task 2 Unit 4 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

 

Tạm dịch:

Mình đang ở trung tâm mua sắm.

Trung tâm mua sắm, trung tâm mua sắm, trung tâm mua sắm.

Nhiều người cao,

Nhiều người nhỏ, nhỏ, nhỏ

Mình muốn mua một quả bóng

Một quả bóng, bóng, bóng

Mình không biết nơi nào để mua.

Mình thích tất cả, tất cả, tất cả.

3. Task 3 Unit 4 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'all'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "all")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 4 Lesson 4

Match and write. (Nối và viết)

 

Guide to answer

2. tall

3. small

4. mall

5. ball

5. Practice

Write a letter in each blank to make a complete word (Viết một chữ cái vào mỗi chỗ trống để tạo thành một từ hoàn chỉnh)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: all

- Các từ vựng có trong bài:

  • ball: bóng
  • mall: trung tâm mua bán
  • wall: tường
  • tall: cao
  • small: nhỏ
Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM