Unit 4 lớp 4: We're having fun at the beach! - Lesson 5

Nhằm giúp các em luyện tập kĩ năng đọc hiểu, phần Lesson 5 - Unit 4 cung cấp bài đọc về các điểm thú vị ở Phan Thiết. Qua các bài tập được biên soạn chi tiết dưới đây, các em sẽ biết thêm một số từ vựng và nâng cao kĩ năng đọc của bản thân.

Unit 4 lớp 4: We're having fun at the beach! - Lesson 5

Reading (Đọc)

1. Task 1 Unit 4 Lesson 5

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

polluted: ô nhiễm

clean: sạch sẽ

dangerous: nguy hiểm

safe: an toàn

beautiful: đẹp

2. Task 2 Unit 4 Lesson 5

Look at the picture. What do you think you can do in Phan Thiet? (Nhìn vào bức tranh. Em nghĩ em có thể làm gì ở Phan Thiết?)

Guide to answer

I think I can slide down the sand dunes in Mui Ne or swin in the sea. (Mình nghĩ mình có thể trượt trên cát ở Mũi Né hoặc bơi ở biển.)

3. Task 3 Unit 4 Lesson 5

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

Hãy đến với Phan Thiết!

Bạn đang tìm kiếm một kì nghỉ hoàn hảo đúng không?

Bạn muốn một kì nghỉ hoàn hảo đúng không?

Phan Thiết là một nơi hoàn hảo cho kì nghỉ trên bãi biển. Có một bãi biển đẹp, dài với cát trắng.

Nước không bị ô nhiễm. Nước rất sạch. Bạn có thể lặn với ống thở và lặn biển.

Có nhiều nhà hàng hải sản. Bạn có thể ngồi bên ngoài và ăn cá tươi. Thức ăn rất ngon.

Bạn có thể trượt xuống cồn cát ở Mũi Né. Trò chơi này không hề nguy hiểm. Trò này rất an toàn.

Có rất nhiều khách sạn để bạn có thể ở, và con người ở đây rất thân thiện.

Hãy đến với Phan Thiết. Rất tuyệt vời!

4. Task 4 Unit 4 Lesson 5

Read again and write. (Đọc lại và viết)

dangerous / polluted / clean / beautiful

1. The beach is long and white. It's _beautiful__.

2. The sand dunes are safe. They aren't _________.

3. The water is not ______.

4. You can go snorkeling in the sea. It's very ______.

Guide to answer

2. dangerous

3. polluted

4. clean

Tạm dịch

1. Bãi biển dài và trắng. Bãi biển rất đẹp.

2. Những cồn cát thì an toàn. Chúng không nguy hiểm.

3. Nước không bị ô nhiễm.

4. Bạn có thể lặn với ống thở dưới biển. Biển rất sạch.

5. Practice

Fill in the gap with a correct letter (Điền vào chỗ trống một chữ cái đúng)

1. pol_uted

2. cle_n

3. dan_erous

4. _afe

5. be_utiful

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần:

- Ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

  • polluted: ô nhiễm
  • clean: sạch sẽ
  • dangerous: nguy hiểm
  • safe: an toàn
  • beautiful: đẹp

 - Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với bài đọc về điểm du lịch Phan Thiết.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM