Unit 6 lớp 4: Jim's day - Lesson 4

Mời các em đến với phần Lesson 4 - Unit 6 để cùng học cách phát âm "ou" và "ow", đồng thời mở rộng vốn từ vựng chứa hai âm này. Với các bài tập khác nhau được biên soạn chi tiết, eLib hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích đối với các em.

Unit 6 lớp 4: Jim's day - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 6 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

 

Audio Script:

cow: bò sữa

clown: chú hề

flower: hoa

house: ngôi nhà

round: vòng tròn

mouse: chuột

2. Task 2 Unit 6 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Chú hề có những bông hoa

Đỏ và xanh

Chú ấy có cái mũi tròn,

Nhưng chỉ có một chiếc giày.

Chú ấy có mái tóc màu cam,

Chú ấy đang ở trong nhà của mình

Chú ấy nhảy lên ghế.

Chú ấy sợ con chuột.

3. Task 3 Unit 6 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'ow' and 'ou'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "ow" và "ou")

Guide to answer

'ow': clown, flowers.

'ou': round, house, mouse.

4. Task 4 Unit 6 Lesson 4

Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn một từ khác loại)

Guide to answer

2. round (chứa âm "ou")

3. flower  (chứa âm "ow")

4. clown (chứa âm "ow")

5. Task 5 Unit 6 Lesson 4

Write the words in the correct boxes. (Viết các từ vào đúng hộp.)

 brown / out / down / clown / shout / house / round / flower

'ow': brown / ___ / ___/ ___

'ou' : _____ / ____ / ____ / ____

Guide to answer

'ow': brown / down / clown / flower

'ou' :out / shout / house / round

6. Practice

Circle the picture that make the sound "ou" and "ow" (Khoanh tròn bức tranh tạo ra âm "ou" và "ow")

7. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: "ou" và "ow"

- Các từ vựng có trong bài:

  • cow: bò sữa
  • clown: chú hề
  • flower: hoa
  • house: ngôi nhà
  • round: vòng tròn
  • mouse: chuột
Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM