Unit 8 lớp 4: I'd like a melon - Lesson 3

Phần Lesson 3 - Unit 8 giúp các em nắm vững cách dùng từ chỉ số lượng "a, an, some" và cách nói về đồ ăn mình muốn. Các em cũng sẽ dễ ghi nhớ các điểm ngữ pháp này nhờ vào bài hát "At the supermarket". Mời các em cùng theo dõi bài học.

Unit 8 lớp 4: I'd like a melon - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 8 Lesson 3

Choose a boy or a girl. Look and say. (Chọn một chàng trai hoặc một cô gái. Nhìn và nói.)

Tạm dịch

- Cậu ấy muốn một ít thịt, một quả dưa và một quả dưa chuột.

- Đó là Sơn!

Guide to answer

- She'd like three onions, a cucumber, and a lemon.

- It's Mi!

- He'd like a melon, a cucumber, and three onions.

- It's Lam!

Tạm dịch

- Cô ấy muốn ba củ hành, một quả dưa chuột và một quả dưa.

- Đó là Mi!

- Cậu ấy muốn một quả dưa, một quả dưa chuột và ba củ hành.

- Đó là Lâm!

2. Task 2 Unit 8 Lesson 3

Write about two people. (Viết về hai người.)

Son would like some meat, a melon, and a cucumber. (Sơn muốn một ít thịt, một quả dưa và một quả dưa chuột.)

Hướng dẫn:

- Mi would like three onions, a cucumber, and a lemon. (Mi muốn ba củ hành, một quả dưa chuột và một quả dưa.)

- Lam would like a melon, a cucumber, and three onions. (Lâm muốn một quả dưa, một quả dưa chuột và ba củ hành.)

3. Task 3 Unit 8 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

At the supermarket

I would like some lemons,

I would like some meat.

I would like a melon,

They're very fresh and sweet.

At the supermarket

We buy things to eat.

Apples, bread, and cookies,

Noodles, rice, and meat.

I would like some onions,

I would like some rice.

I would like some apples,

They're healthy and they're nice.

Tạm dịch:

Ở siêu thị

Mình muốn một ít chanh,

Mình muốn một ít thịt,

Mình muốn một quả dưa

Những quả dưa rất tươi và ngọt.

Ở siêu thị

Chúng mình mua nhiều thứ để ăn.

Táo, bánh mì, và bánh quy,

Mì, gạo và thịt.

Mình muốn một ít hành,

Mình muốn một ít gạo,

Mình muốn một vài quả táo,

Những quả táo tốt cho sức khỏe và rất tươi ngon.

4. Task 4 Unit 8 Lesson 3

Sing and do (Hát và thực hiện theo lời bài hát)

5. Practice

Reorder the words to make complete sentences (Sắp xếp các từ để tạo thành các câu hoàn chỉnh)

1. I/ some/ would/ rice/ like.

2. very/ They're/ and/ fresh/ sweet.

3. eat/ We/ things/ buy/ to.

4. apples/ like/ I/ would/ some.

5. I/ melon/ like/ a/ would

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ 

- Cách dùng từ chỉ số lượng "a, an, some":

  • a + danh từ đếm được số ít
  • an + danh từ đếm được số ít bắt đàu bằng nguyên âm "u, e, o, a, i"
  • some + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được

- Cách nói về đồ ăn mình muốn: 

I'd like/ I would like + đồ ăn (Mình muốn...)

- Lời bài hát "At the supermarket"

Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM