Unit 8 lớp 4: I'd like a melon - Lesson 4

Mời các em theo dõi bài học Lesson 4 - Unit 8 để học cách phát âm "nd", "nt" và "mp" trong các từ, đồng thời trau dồi vốn từ vựng chứa các chữ cái này. Với các bài tập khác nhau, được biên soạn chi tiết, bài học sẽ là tư liệu hỗ trợ cho quá trình học tập của các em.

Unit 8 lớp 4: I'd like a melon - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 8 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

hand: bàn tay

pond: ao

plant: thực vật

tent: lều

lamp: đèn

camp: chỗ cắm trại

2. Task 2 Unit 8 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Chúng mình dựng một cái lều

Ở một nơi cắm trại lớn, lớn.

Chúng mình nghe thấy tiếng gió.

Chúng mình thắp sáng đèn lên.

Chúng mình ngồi bên một cái ao.

Chúng mình nhìn những cái cây.

Chúng mình vui vẻ bên nhau.

Chỉ có mình và dì của mình.

3. Task 3 Unit 8 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'nd, nt and mp'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "nd", "nt" và "mp")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 8 Lesson 4

Circle the end letters 'nd, nt, and mp' below. (Khoanh tròn các chữ cái cuối "nd, nt và mp" bên dưới)

Guide to  answer

5. Practice

Circle the odd one out. Write this word. (Khoanh tròn một từ khác loại. Viết từ này ra)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: "nd", "nt" và "mp"

- Các từ vựng có trong bài:

  • hand: bàn tay
  • pond: ao
  • plant: thực vật
  • tent: lều
  • lamp: đèn
  • camp: chỗ cắm trại
Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM