Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 1

Phần Lesson 1 - Unit 9 giới thiệu các từ mới và bài đọc về câu chuyện ở lớp học để các em hình dung về chủ đề "What's the fastest animal in the world?". Mời các em cùng đến với bài học bên dưới.

Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 9 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

lake: hồ

mountain: núi

waterfall: thác nước

ocean: đại dương

wide: rộng

deep: sâu

high: cao

2. Task 2 Unit 9 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

 

Tạm dịch:

1. Cô giáo: Chào cả lớp. Hôm nay cô có một câu hỏi cho các em!

Max: Tuyệt vời!

2. Cô giáo: Ngọn núi nào cao nhất thế giới?

Max: Núi Everest.

Cô giáo: Đúng vậy! Đại dương nào rộng nhất thế giới?

Max: Đó là Thái Bình Dương!

Cô giáo: Đúng rồi!

3. Cô giáo: Loài vật nào nhanh nhất thế giới?

Amy: Con chuột!

Cô giáo: Không! Con chuột không phải là động vật nhanh nhất thế giới. Động vật nhanh nhất thế giới là con báo.

4. Amy: Không ạ! Con chuột kìa! Nhìn kìa ạ!

Max: Ha ha! Bây giờ Amy là học sinh nhanh nhất lớp.

3. Practice

Fill in the gap with a correct letter. (Lấp đầy chỗ trống với một chữ cái đúng.)

1. l_ke

2. mou_ntain

3. de_p

4. hig_

5. o_ean

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới trong bài:

  • lake: hồ
  • mountain: núi
  • waterfall: thác nước
  • ocean: đại dương
  • wide: rộng
  • deep: sâu
  • high: cao
Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM