Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 4

Phần Lesson 4 - Unit 9 hướng dẫn các em cách phát âm: "ai", "ay" và "a_e" và nhận biết các chữ cái này trong các từ khác nhau và giới thiệu một số từ mới. Các em sẽ được luyện tập thông qua các bài tập bên dưới.

Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 9 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

rain: mưa

train: tàu

Monday: thứ Hai

tray: khay

case: vali

race: cuộc đua

2. Task 2 Unit 9 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Hôm nay là thứ Hai

Và mình có thể chơi

Bên ngoài trời mưa,

Nhưng mình chơi với đoàn tàu của mình.

Tôi mở va-li ra

Và đoàn tàu có một cuộc đua!

3. Task 3 Unit 9 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'ai, ay and a_e'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "ai, ay và a_e")

4. Task 4 Unit 9 Lesson 4

Match and write. (Nối và viết)

 

Guide to answer

2. rain (mưa)

3. case (cái va-li)

4. tray (cái khay)

5. train (tàu hỏa)

6. race (cuộc đua)

5. Practice

Write ai/ ay to complete the words. (Viết ai/ ay để hoàn thành các từ)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: "ai", "ay" và "a_e"

- Các từ vựng có trong bài:

  • rain: mưa
  • train: tàu
  • Monday: thứ Hai
  • tray: khay
  • case: vali
  • race: cuộc đua
Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM