Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Ngữ văn 11 tóm tắt

Đoạn trích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là bài điếu văn do Ăng- ghen viết và đọc trước mộ Các Mác khi Các Mác qua đời để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước mất mát đó và tưởng nhớ những cống hiến mà ông đã để lại. Ngày hôm nay eLib xin giới thiệu đến các em bài soạn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác. Mời các em cùng tham khảo nhé.

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Ngữ văn 11 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 95 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Bài điếu văn chia làm 3 phần:

  • Phần 1: đoạn 1, 2: Hoàn cảnh cụ thể về sự ra đi của Mác và vai trò, vị trí của Mác trong lịch sử

  • Phần 2: đoạn 3, 4, 5, 6: Những cống hiến của Mác cho sự phát triển của nhân loại

  • Phần 3: còn lại: Khẳng định phẩm chất, tầm vóc của Mác và lòng tôn kính, tiếc thương của nhân loại đối với Mác

2. Soạn câu 2 trang 95 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Những đóng góp to lớn của Mác:

  • Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người qua các thời kì lịch sử

  • Mác tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra: quy luật về giá trị thặng dư

  • Mác tìm ra được sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng

3. Soạn câu 3 trang 95 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Biện pháp so sánh tăng bậc trong bài điếu văn:

- Những cống hiến của Mác được sắp xếp theo trật tự tăng tiến, cống hiến sau lớn hơn cống hiến trước. Để làm nổi bật các cống hiến của Các Mác, Ăng- ghen đã so sánh các cống hiến ấy với cống hiến của Đác- uyn, của các nhà khoa học cùng thời khác

- Đưa ra ba đóng góp vĩ đại, đóng góp sau lớn hơn đóng góp trước.

- Trong mỗi đóng góp lại so sánh để làm nổi bật công lao của Mác: so sánh với Đác-uyn khi trình bày đóng góp 1, so sánh với các nhà kinh tế học tư sản, các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa khi trình bày đóng góp 2.

=> Tác dụng: Nói lên tầm vóc vĩ đại, tư tưởng tiến bộ của Các-Mác.

4. Soạn câu 4 trang 95 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Thái độ và tình cảm của Ăng- ghen đối với Các Mác:

  • Đề cao, ngợi ca công lao và đóng góp của Mác, khẳng định Mác hơn hẳn và vượt trội so với thời đại.

  • Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn từ đáy lòng mình trong nỗi tiếc thương của nhân loại

  • Nhận định về đối thủ và kẻ thù của Mác

  • Khẳng định “Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi”

5. Soạn câu 5 trang 95 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

- Ý kiến trên nhằm khẳng định và đề cao những cống hiến vĩ đại của Mác đối với toàn thể nhân loại. Ông chống lại bất công, cường quyền bạo lực, bênh vực những người lao động, những người cùng khổ và mang đến cho họ niềm tin, hạnh phúc ở một thế giới mới, trong đó chính họ là người làm chủ.

- Mác bênh vực cho những người lao động, những người cùng khổ. Mác đem đến cho họ niềm tin vào hạnh phúc trong một thế giới mới, thế giới mà ở đó, người lao động thực sự là chủ nhân của xã hội.

6. Soạn câu 1 luyện tập trang 95 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Về những đóng góp của Mác đối với nhân loại:

- Tìm ra được quy luật phát triển của loài người (Bản chất của quy luật này: cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc).

- Tìm ra quy luật giá trị thặng dư.

- Cống hiến quan trọng hơn cả: sự kết hợp giữa lí luận với thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.

→ Mác là đỉnh cao của mọi đỉnh cao, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại.

7. Soạn câu 2 luyện tập trang 95 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Dàn ý của bài điếu văn:

- Mở bài: Nói về sự ra đi của Mác là một tổn thất không sao lường hết được

- Thân bài: Tổng kết ba cống hiến vĩ đại của Mác đối với khoa học lịch sử và phong trào cách mạng của giai cấp vô sản:

+ Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người qua các thời kì lịch sử

+ Mác tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra: quy luật về giá trị thặng dư

+ Mác tìm ra được sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng

- Kết bài: Khẳng định tầm vóc của Mác và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn

Ngày:29/12/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM