Soạn bài Chiếu cầu hiền Ngữ văn 11 tóm tắt

Nội dung bài soạn dưới đây sẽ giúp các em nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm của người trí thức đối với công việc xây dựng đất nước. Đồng thời, các em sẽ hiểu hơn về những bài chiếu mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Chiếu cầu hiền Ngữ văn 11 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 70 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

- Có thể chia nội dung bài "Chiếu cầu hiền" theo ba phần như sau:

+ Phần 1: “Từng nghe... người hiền vậy”: Quy luật xử thế của người hiền và mối quan hệ giữa người hiền và thiên tử.

+ Phần 2: “Trước đây thời thế... của trẫm hay sao?”: Cách hành xử của sĩ phu Bắc Hà và nhu cầu của đất nước.

+ Phần 3: “Chiếu này ban xuống… Mọi người đều biết": Con đường để hiền tài cống hiến cho đất nước.

2. Soạn câu 2 trang 70 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

- Nhận xét về nghệ thuật lập luận của bài "Chiếu cầu hiền":

+ Đối tượng của bài chiếu: các sĩ phu Bắc Hà, tức các tri thức của triều đại cũ (Lê - Trịnh).

+ Luận điểm đưa ra:

  • Thời thế đã đổi thay, không thể lẩn tránh suốt đời được.
  • Hoàng đế rất mong mỏi người tài ra giúp sức, biết quý trọng nhân tài.
  • Hoàn cảnh đất nước buổi đầu đại định không thể không có sự giúp sức của hiền tài.

⇒ Luận điểm đưa ra phù hợp với đối tượng, đánh đúng vào tâm lý, suy tư trăn trở của người nghe.

+ Nghệ thuật lập luận: chặt chẽ, thuyết phục về cả lý và tình, ngôn từ vừa mềm mỏng, chân thành lại vừa cứng rắn, mạnh mẽ.

3. Soạn câu 3 trang 70 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

- Nhận xét về tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung:

+ Tư tưởng của vua Quang Trung: có chủ trương đúng đắn, tư tưởng tiến bộ, không nề hà quá khứ, xuất thân của những sĩ phu đời trước.

+ Tình cảm: Một lòng lo cho dân, cho nước, quý trọng người tài giỏi.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM