Soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt Ngữ văn 11 tóm tắt

Bài soạn “Đặc điểm loại hình của tiếng Việt” sẽ giúp các em hiểu hơn về loại hình của tiếng Việt để học tập và sử dụng tốt hơn. eLib đã biên soạn nội dung bài này một cách vắn tắt và dễ hiểu nhất. Mời các em cùng tham khảo nhé, chúc các em học tập tốt.

Soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt Ngữ văn 11 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 58 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

a.

- Nụ tầm xuân (1): Bổ ngữ cho động từ "hái".

- Nụ tầm xuân (2): Chủ ngữ cho hoạt động "nở".

b.

- Bến (1): Bổ ngữ chỉ đối tượng cho động từ "nhớ".

- Bến (2): Chủ ngữ của động từ "đợi".

c.

- Trẻ (1), già (1): Bổ ngữ cho các động từ "yêu", "kính".

- Trẻ (2), già (2): Chủ ngữ cho các động từ "để", "đến".

d.

- Bống (1): Định ngữ cho danh từ "cá".

- Bống (2), bống (3): Bổ ngữ cho động từ "thả".

- Bống (4): Bổ ngữ cho động từ "đưa".

- Bống (5), bống (6): Chủ ngữ trong câu.

2. Soạn câu 2 trang 58 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Câu ví dụ:

  • Anh ấy vừa đi rồi     - He has gone already

  •  Anh ấy đi sáng nay  -He went  on the morning

- Loại hình ngôn ngữ hòa kết của tiếng Anh thể hiện ở: từ có sự biến đổi về hình thức: động từ went (đi, đã đi) có hình thức tồn tại ở quá khứ. Thì hiện tại của từ này được viết là see.

- Loại hình ngôn ngữ đơn lập trong câu dịch của tiếng Việt không có sự biến đổi về hình thức (giữ nguyên động từ đi).

3. Soạn câu 3 trang 58 SGK Ngữ văn 11 tóm tắt

Các hư từ xuất hiện trong đoạn văn:

  • đã: chỉ họat động xảy ra trứơc một thời điểm nào đó

  • các : chỉ số nhiều tòan thể của sự vật

  • để: chỉ mục đích

  • lại: chỉ sự tiếp diễn của họat động

  • mà : chỉ mục đích

Ngày:28/12/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM